KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-142 ze dne 27.12.2010
 

Karcinoid jejuna, vyšetření Octreoscanem


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika: 
46 letý muž.

OA: operace 0, úrazy 0, běžné dětské nemoci, ICHS 0, DM 0, TBC 0, inf.hepatitis 0, vředová choroba gastroduodena 0, hypertenze I st dle WHO, vasomotorická rýma, stp. fraktuře klíční kosti, drobné vnitřní hemoroidy, prolapsová gastropatie subkardiálně, susp. postulcerózní deformace zadní stěny žaludku dle dok. 

Divertikl první kličky jejuna dle enteroskopie 6/04, exfumator

NO: Pacient vyšetřován pro anemii s intermitentní melénou. Koloskopie 2004 - negativní, FGS 2008 - negativní, poté kapslová enteroskopie s nálezem TU tenkého střeva - 11/08 absolvoval dvojbalonkovou enteroskopii s nálezem 2 cm TU na rozhranní jejuna a ilea - označeno tuší. Pacient indikován k laparoskopické resekci tenké kličky s tumorem.

Terapie: Lorista H 1-0-0, Nasen spray 5-6x denně, Apo-Ome 20 mg 1-0-1, Acidum folicum 1-0-0, vit. A 1-0-0

Průběh: Pacient byl přijat k operačnímu řešení tumoru jejuna. Provedena operace: laparoskopická resekce tumoru jejuna. Oper. výkon bez komplikací, pooper. průběh taktéž. 

Histologický nález: karcinoid jejuna s jednou pozitivní uzlinou z celkového počtu pěti uzlin.

Dále byl pacient odeslán na naše oddělení k provedení scintigrafického vyšetření Octreoscanem k určení rozsahu onemocnění s případným průkazem metastatického postižení. 

Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou (SPECT) scintigrafii břicha za 4 hodiny (obr. 1, 2) a za 24 hodin (obr. 3 a 4) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Je patrná fyziologická depozice radioaktivity ve slezině, ledvinách, močovém měchýři a difuzně v játrech. Dále je patrné drobné ložisko zvýšené depozice radioaktivity v epigastriu ve střední čáře ventrálně. Za 24 hodin je patrný žlučník. 

Závěr: patologický nález s jedním ložiskem se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v epigastriu ve střední čáře ventrálně. Jedná se o metastázu karcinoidu. 

Obr. 1: Vlevo: celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/Obr. 1: Vlevo: celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Vpravo: tomografická scintigrafie břicha 4 hod. po aplikaci. V horní i dolní řadě vždy nad sebou –
vlevo řezy transverzální, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronální /
Obr. 2: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 2: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní řada: transverzální řezy,
prostřední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy/
Obr. 3: Vlevo: celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 3: Vlevo: celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Vpravo: tomografická scintigrafie břicha 24 hod. po aplikaci. V horní i dolní řadě vždy nad sebou –
vlevo řezy transverzální, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronální /
Obr. 4: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 4: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní řada: transverzální řezy,
prostřední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy/Závěr:

U pacienta s karcinoidem jejuna jsme scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem prokázali metastázu v epigastriu ve střední čáře ventrálně. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software