KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-143 ze dne 27.12.2010
 

Generalizovaný karcinoid retroperitonea


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika: 

64 letá nemocná. 
OA: před 54 lety APE, před 32 roky CHCE, před 26 lety hysterektomie pro myomatosní dělohu.
NO: před sedmi měsíci začaly obtíže – zvracení, nadýmání, průjmy, hubnutí. Později postupně provedana různá vyšetření, včetně CT a MRI, laparoskopie s biopsií z peritonea. 
Byl diagnostikován a histologicky verifikován karcinoid retroperitonea s velkou desmoplastickou reakcí, sekundárním ložiskovým postižením jater (dvě až tři drobná ložiska dle CT a MRI), sekundárním ložiskovým postižením skeletu pánve jak vlevo, tak vpravo velikosti kolem 1 cm dle CT, s postižením mediastinálních a hilových uzlin. V retroperitoneu popisováno postižení viscerálního i parietálního peritonea, maximální masy tumoru vpravo mesogastricky velikosti 6x5x4 cm.

Pacientka byla odeslána k vyšetření Octreoscanem k došetření somatostatinových receptorů pro plánování terapie somatostatinovými deriváty, nejspíše lanreotidem.


Scintigrafické zobrazení:

Po příslušné přípravě jsme po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře Symbia S firmy Siemens za 4 hodiny provedli planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii břicha a dolní části hrudníku (obr. 1, 2), za 24 hod. pak opět celotělovou scintigrafii a tomografickou scintigrafii břicha (obr. 3, 4, 5, 6). 

Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Různá modulace obrazu. /Obr. 2: Celotělová scintigrafie (vlevo) a SPECT břicha a dolní části hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 2: Celotělová scintigrafie (vlevo) a SPECT břicha a dolní části hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní i dolní řada: transverzální, sagitální a koronální řezy/Obr. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/Obr. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Různá modulace obrazu. /Obr. 4: Celotělová scintigrafie (vlevo) a SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/Obr. 4: Celotělová scintigrafie (vlevo) a SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní i dolní řada: transverzální, sagitální a koronální řezy/Obr. 5: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/Obr. 5: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní 3 řady: transverzální řezy,
prostřední řada: sagitální řezy, dolní 3 řady: koronální řezy/Obr. 6: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. 6: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/


  

Kromě fyziologické difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři a střevech pozorujeme mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v břiše a pánvi (především v pravém meso- a hypogastriu), játrech, ložiska v dolním plicním poli vlevo a dále vpravo od střední čáry.


Závěr:

Uvedená kazuistika ilustruje přínos scintigrafického vyšetření pro vyšetření somatostatinových receptorů před plánovanou terapií deriváty somatostatinu.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software