KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-148 ze dne 10.6.2011
 

Průkaz somatostinových receptorů a staging u pacienta s neuroendokrinním karcinomem terminálního ilea pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT před léčbou analogy somatostatinu  

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

69letý pacient vyhledal lékaře pro několik měsíců trvající bolesti břicha. UZ břicha zjistil ložisko v pánvi vpravo. Koloskopie byla s normálním nálezem. CT břicha zobrazilo v malé pánvi patologickou masu (80 x 60 x 60 mm) vycházejí z terminálního ilea. Pacient podstoupil laparotomii, která odhalila inoperabilní nádor obdávající caecum, močový měchýř, terminální ileum. Nádor byl fixován k lopatě kosti kyčelní vpravo. Histologicky se jednalo o neuroendokrnní karcinom. Vzhledem ke stenóze terminálního ilea byla provedena paliativní ileo-transverzoanastomóza. Pacient dále absolvoval scintigrafii s 111In-pentetreotidem s cílem dokončit staging neuroendokrinního karcinomu a prokázat přítomnost somatostinových receptorů v nádoru před léčbou analogy somatostatinu. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/CT dutiny břišní. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera s funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV). Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie potvrdila přítomnost somatostatinových receptorů v nádorové mase v pánvi vpravo a odhalila několik metastáz v okolních lymfatických uzlinách. Vzhledem k pozitivitě somatostatinových receptorů byla nasazena léčba analogy somatostatinu a interferonem.


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem® + SPECT/low dose CT dutiny břišní
V hypogastriu ventrálně vpravo se zobrazilo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o rozměru 70 x 40 x 60 mm. V okolí se zobrazilo několik ložisek tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o průměru do 20 mm. Jinde nebylo zastiženo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: tumorózní expanze v hypogastriu vpravo s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Nález je kompatibilní s dg. neuroendokrinní karcinom. Metastázy neuroendokrinního karcinomu v okolních lymfatických uzlinách. 


Závěr

Scintigrafie + SPECT/CT dutiny břišní s 111In-pentetreotidem umožnila prokázat vysokou koncentraci somatostatinových receptorů v primárním ložisku neuroendokrinního karcinomu v pánvi a jeho metastázách v okolních lymfatických uzlinách, což dovolilo pacientovi podat léčbu analogy somatostatinu. SPECT/CT významně přispěl k upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí.

 
Obr. 1:  Celotělová scintigrafie hrudníku s 111In-pentetreotidem (OctreoScan)

/ Obr. 1:  Celotělová scintigrafie hrudníku s 111In-pentetreotidem (OctreoScan
®),
přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. /Obr. 2:  SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy.

/ Obr. 2:  SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy. /Obr. 3:  SPECT,CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy.

/ Obr. 3:  SPECT,CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy. /Obr. 4:  SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, sagitální řezy.

/ Obr. 4:  SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, sagitální řezy. /Obr. 5:  SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní.

/ Obr. 5:  SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní. /

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software