KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-152 ze dne 30.1.2012
 

Asymptomatický ložiskový proces jater


MUDr. Jitka Svobodová
Oddělení nukleární medicíny 
Ústřední vojenská nemocnice Praha


Kazuistika:

Muž, 57 let.
Pacient byl na oddělení nukleární medicíny ÚVN Praha vyšetřen za účelem objasnění etiologie ložiskového postižení jater a nespecifického nálezu v oblasti céka.

OA:
běžné dětské choroby
2005 – operace pravého hlezna - po úraze
Arteriální hypertenze – léčená od 2007
Hyperlipoproteinemie smíšeného typu


RA: matka zemřela v 73 letech na IM, jinak bezvýznamná.

NO:
2005 při preventivní zdravotní prohlídce zjištěna atypická steatóza jater.
Následně provedeno: 
MR - zjištěna vícečetná ložiska v játrech s maximem v oblasti levého laloku (vysloveno podezření na meta proces).
PET – bez ložisek s hypermetabolizmem glukózy, které by odpovídaly neoplasii (včetně jater).
CT - bez jednoznačného patologického nálezu.

Pacient po celou dobu bez obtíží – uzavřeno jako: asymptomatický ložiskový proces jater (susp. atypické hemangiomy)

Při pravidelných kontrolách (2005 – 2009) pacient nadále asymptomatický,
UZ nález na játrech stabilizovaný.
V lednu 2010 kontrolní UZ vyšetření břicha – změna nálezu 

MR (I/2010)
- vícečetná ložiska v obou jaterních lalocích od 5 mm do 74 mm (v levém laloku),
ale i nejasná ložiska mezi játry a bránicí a mezi ventrální stranou jater a břišní stěnou.
Pro zvažovaný maligní proces kontrolní PET – bez nálezu malignity.

CT (III/2010)
- vícečetná málo výrazná hypodenzní ložiska obou jaterních laloků a sytící se 
ložiska podél jater (uzliny/nálety?..) + objemná intraluminální masa v céku

CT (VI/2010)
- neměnná měkkotkáňová mezenteriální masa v oblasti Bauhiňské chlopně s infiltrací terminální kličky a orálního tračníku.
Ložiska v játrech a jejich přímém okolí beze změn.

Kolonoskopie s průkazem atypické sliznice v oblasti céka, makroskopicky nenádorového charakteru a histologicky bez průkazu malignity.

Pozitivní test na 5HIO.

Scintigrafické zobrazení – OctreoScan (VII/2010)
Vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In – pentetreotidu (OctreoScan) bylo provedeno 5 a 24 hod. po i.v. aplikaci 185 MBq 111In-pentetreotidu na dvouhlavé tomografické gamakameře E.CAM Siemens. Celotělová scintigrafie byla doplněna SPECT vyšetřením oblasti hrudníku a břicha. Na provedených scintigramech byl nález prakticky identický za 5 i 24 hod.

V oblasti jater se zobrazilo
- rozsáhlé ložisko (na ploše cca 9x7 cm) s výrazně patologicky zvýšenou a nehomogenní akumulací radiofarmaka v levém laloku jater a ventrálně od něj.
Relativně menší patologická ložiska v pravém laloku jater
- ve střední třetině mediálně + ve skapulární čáře dorzálně + laterodorzálně kaudálně
+ drobné ložisko kraniolaterálně.

Nehomogenně zvýšená akumulace radiofarmaka byla prokázána v pravém mesogastriu (v oblasti cca ileocékálního přechodu) a jedno patologické ložisko v levém hypogastriu mediodorzálně.


Závěr: Patologická tkáň bohatá na somatostatinové receptory (např. neuroendokrinní tumor - v tomto případě v.s. karcinoid s metastázami) byla prokázána ve vícečetných a různě rozsáhlých ložiscích v oblasti jater a břicha.Obr. č.1: Celotělová scintigrafie 111In-pentetreotide (OctreoScan) v přední a zadní projekci

/ Obr. č.1: Celotělová scintigrafie 111In-pentetreotide (OctreoScan) v přední a zadní projekci /


Obr. č.2: SPECT břicha 5 hod. po aplikaci 111In-pentetreotide (OctreoScan)

/ Obr. č.2: SPECT břicha 5 hod. po aplikaci 111In-pentetreotide (OctreoScan) /


Obr. č.3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci 111In-pentetreotide (OctreoScan)

/ Obr. č.3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci 111In-pentetreotide (OctreoScan) /


Závěr:

Vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In – pentetreotidu (OctreoScan) pomohlo objasnit etiologii před pěti lety prokázaného ložiskového postižení jater a v tomto roce prokázaného postižení céka . Nalezeno bylo další ložisko v levém hypogastriu.

Pacient byl předán k léčbě na specializované pracoviště IV. interní kliniky VFN v Praze.


Pracoviště:

Ústřední vojenská nemocnice Praha
Oddělení nukleární medicíny
primářka: MUDr. Jitka Svobodová
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
 


kontakt na autora: 
e-mail: jitka.svobodova@uvn.cz 

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software