KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-153 ze dne 30.1.2012
 

Restaging před transplantací jater pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem u pacienta s hepatálními metastázami karcinoidu


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

62letá pacientka vyhledala lékaře pro několik týdnů trvající bolesti bolest břicha a návaly horka se zarudnutím v obličeji. UZ a CT zjistilo metastázy v játrech. Byla provedena biopsie a histologické vyšetření – jednalo se o karcinoid. V rámci pátrání po primárním ložisku karcinoidu pacientka absolvovala kapslovou enteroskopii, při které došlo k zaseknutí enteroskopické kapsle před tumorózní stenózou v ileu a k navození střevní neprůchodnost. Následovala laparotomie, při které byl zjištěn tumor zužující lumen ilea se zaseklou kapslí, postižená oblast ilea v délce 30 cm byla resekována. Histologicky se jednalo o karcinoid. Jinde nebyly morfologickými zobrazovacími metodami zjištěny metastázy karcinoidu. Vzhledem k diseminaci karcinoidu do jater následovala léčba analogy somatostatinu a interferonem. Při této léčbě jaterní metastázy byly stacionární. Onkolog si vyžádal provedení scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem k vyloučení extrahepatálních metastáz před zařazením pacientky do programu na transplantaci jater. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT dutiny břišní. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera s funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV). Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie potvrdila přítomnost několika metastáz karcinoidu v játrech a vyloučila přítomnost extrahepatálních metastáz. Pacientka byla zařazena do transplantačního programu a v současné době čeká na vhodného dárce. 


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem® + SPECT dutiny břišní
V pravém laloku jater se zobrazila dvě ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o průměru 17 a 25 mm. Na rozhranní levého a pravého jaterního laloku se zobrazilo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o rozměru 35 x 55 mm. Jinde nebylo zastiženo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: tři metastázy karcinoidu v játrech. Jinde bez přítomnosti metastáz.


Závěr

Scintigrafie + SPECT dutiny břišní s 111In-pentetreotidem potvrdila přítomnost metastáz karcinoidu v játrech a vyloučila extrahepatální metastázy, což umožnilo zařazení pacientky do programu na transplantaci jater. SPECT dutiny břišní významně přispěl k upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí. 

Obr. 1. Celotělová scintigrafie hrudníku s 111In-pentetreotidem

/Obr. 1.  Celotělová scintigrafie hrudníku s 111In-pentetreotidem (OctreoScan
®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka /
Obr. 2. SPECT dutiny břišní

/Obr. 2. SPECT dutiny břišní /
Obr. 3. SPECT dutiny břišní, sagitální řezy

/Obr. 3. SPECT dutiny břišní, sagitální řezy /
Obr. 4. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy

/Obr. 4. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy /
Obr. 5. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy

/Obr. 5. SPECT dutiny břišní, transverzální řezy /
Obr. 6. SPECT dutiny břišní, koronární řezy

/Obr. 6. SPECT dutiny břišní, koronární řezy /

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software