KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-154 ze dne 30.1.2012
 

Průkaz somatostinových receptorů u pacienta s neuroendokrinním karcinomem pankreatu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT před léčbou analogy somatostatinu  

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

58letý pacient vyhledal lékaře pro několik měsíců trvající bolesti břicha v nadbřišku. UZ a CT břicha zjistily ložisko v oblasti těla a kaudy pankreatu o rozměru 56 x 38 x 50 mm, nález hodnocen jako T4. Odpady kyseliny 5-hydroxyindoloctové do moči byly zvýšené. Bylo vysloveno podezření na neuroendokrinní karcinom pankreatu. Následovala probatorní laparotomie s odběrem biopsie. Histologicky se jednalo o neuroendokrinní karcinom pankreatu. Podle morfologických zobrazovacích metod a nálezu při probatorní laparotomii byl nádor inoperabilní. Pacient dále absolvoval scintigrafii somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem s cílem dokončit staging neuroendokrinního karcinomu a prokázat přítomnost somatostinových receptorů v nádoru před léčbou analogy somatostatinu. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/CT dutiny břišní. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera s funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV). Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie potvrdila přítomnost somatostatinových receptorů v nádorové mase na rozhranní těla a kaudy pankreatu a odhalila několik metastáz v okolních lymfatických uzlinách. Vzhledem k pozitivitě somatostatinových receptorů mohla být nasazena léčba analogy somatostatinu.


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem
® + SPECT/low dose CT dutiny břišní
Na rozhranní těla a kaudy pankreatu se zobrazilo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů o rozměru 64 x 45 x 42 mm. V okolí se zobrazilo několik lymfatických uzlin do 15 mm se zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Jinde nebylo zastiženo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: tumor se zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů na rozhranní těla a kaudy pankreatu a několik metastáz v okolních lymfatických uzlinách. 


Závěr

Scintigrafie + SPECT/CT dutiny břišní s 111In-pentetreotidem umožnila prokázat vysokou koncentraci somatostatinových receptorů v primárním ložisku neuroendokrinního karcinomu v pankreatu a jeho metastázách v okolních lymfatických uzlinách, což dovolilo pacientovi podat léčbu analogy somatostatinu. SPECT/CT významně přispěl k upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí.  Obr. 1. Celotělová scintigrafie hrudníku s 111In-pentetreotidem

/Obr. 1. Celotělová scintigrafie hrudníku s
111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka /
Obr. 2. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy

/Obr. 2. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy /
Obr. 3. SPECT,CT a SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy

/Obr. 3. SPECT,CT a SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy /
Obr. 4. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, sagitální řezy

/Obr. 4. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, sagitální řezy /

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software