KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-155 ze dne 30.1.2012
 

Karcinom prsu


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod:

U 69 leté nemocné jsme pomocí scintimamografie prokázali tumor v pravém prsu.

Kazuistika:
Při mamografii bylo patrné suspektní ložisko na rozhraní HKK vpravo, stav po stereotaktické biopsii, nález nejednoznačný.

Pacientka byla odeslána na naše oddělení k provedení scintigrafického vyšetření.

Ke scintimamografii jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), kterým byl označen kit Technescan Sestamibi firmy Mallinckrodt Medical pro přípravu 99mTc – MIBI (methoxyisobutylisonitrilu). Celkově jsme aplikovali 700 MBq 99mTc – MIBI do drobné žilky na hřbetu pravé nohy. Tento způsob aplikace používáme z toho důvodu, aby při případné částečné paravenozní aplikaci do žíly horní končetiny nedošlo k arteficiálnímu zvýšenému vychytávání radioindikátoru v axilárních uzlinách, které by mohlo napodobovat patologický nález v těchto uzlinách. Následovala statická scintigrafie obou prsů a axil v přední, bočních a zadní projekci, dále v těchto projekcích (kromě zadní projekce) jsme označili prsní bradavky pomocí bodového kobaltového zdroje (k lepší anatomické orientaci). Scintigrafie byla provedena pomocí tomografické scintilační kamery Symbia S firmy Siemens opatřené kolimátorem LEHR, délka projekce 10 minut (obr.1). 


Obr. č. 1: Scintimamografie v bočních, přední a zadní projekci

/ Obr. č. 1: Scintimamografie v bočních, přední a zadní projekci/ 

V levém prsu není patologické ložisko zvýšené depozice radiofarmaka. Patologický nález je v pravém prsu, kde zjišťujeme okrouhlé ložisko zvýšeného vychytávání radiofarmaka. Zřejmě jde o nádorové postižení pravého prsu.


Poté byla na chirurgické klinice provedena segmentektomie pravého prsu, s následným histologickým vyšetřením odebrané tkáně – histologicky: infiltrativní duktální adenokarcinom.


Závěr:

U 69 leté pacientky s nejednoznačným mamografickým a bioptickým nálezem zjišťujeme pomocí scintimamografie patologické ložisko v pravém prsu. Maligní tumor byl potvrzen histologickým vyšetřením exstirpovaného ložiska.

  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software