KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-163 ze dne 8.2.2012
 

Vyloučení extrahepatální diseminace karcinoidu před transplantací jater pomocí scintigrafie
s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT dutiny břišní   


doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

59letý pacient vyhledal lékaře pro přítomnost krve ve stolici. Při koloskopii byl zjištěn tumor v rektu, histologicky se jednalo o karcinoid. Při stagingu nebyla zjištěna diseminace nádoru. Pacient podstoupil resekci rekta. O rok později se objevily metastázy v játrech, následovala chemoterapie a poté léčba analogy somatostatinu. Nyní se i přes podávání analogů somatostatinu pomalá progrese jaterních metastáz. Před zařazením do programu na transplantaci jater pacient absolvoval scintigrafii somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem k vyloučení extrahepatálních metastáz. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/low dose CT dutiny břišní. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric – GE) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera s funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV). Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE). Scintigrafie doplněná o SPECT/low dose CT dutiny břišní zjistila mnohočetné metastázy karcinoidu s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů v játrech a vyloučila extrahepatální metastázy.


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem + SPECT/low dose CT dutiny břišní 
Zobrazily se mnohočetné metastázy karcinoidu s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů v obou lalocích jater. Jinde nebyla zastižena ložiska tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: mnohočetné metastázy karcinoidu v játrech bez extrahepatální diseminace. 


Závěr

Celotělová scintigrafie doplněná o SPECT/low dose CT dutiny břišní s 111In-pentetreotidem potvrdila přítomnost mnohočetných metastáz karcinoidu s vysokou koncentraci somatostatinových receptorů a vyloučila extrahepatální diseminaci nádoru, což umožnilo zařazení pacienta do programu na transplantaci jater. SPECT/CT významně přispěl k upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí v játrech.

 

Obr. 1.  Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan), přední a zadní projekce

/ Obr. 1.  Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan
®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka /
Obr. 2. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy

/ Obr. 2. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, transverzální řezy. Metastázy karcinoidu v játrech. /Obr. 3. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy

/ Obr. 3. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, koronární řezy. Metastázy karcinoidu v játrech. /Obr. 4. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, sagitální řezy

/ Obr. 4. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny břišní, sagitální řezy. Metastázy karcinoidu v játrech. /


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software