KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-164 ze dne 8.2.2012
 

Průkaz somatostatinových receptorů u recidivy neuroendokrinního
tumoru z Merkelových buněk kůžena pravém předloktí před léčbou analogy somatostatinu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidemí   

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

68letá pacientka absolvovala odstranění kožního nádoru z pravé paže nad loktem. Histologicky se jednalo o neuroendokrinní tumor z Merkelových buněk kůže. Byla provedena pooperační radioterapie a disekce uzlin v pravé axille, které byly histologicky negativní. S odstupem několika měsíců došlo k recidivě nádoru, podána chemoterapie a reozáření paže. Poté došlo ke kompletní regresi onemocnění. Po několika dalších měsících opět došlo k recidivě neuroendokrinního tumoru z Merkelových buněk na pravé paži. Před terapií analogy somatostatinu byla provedena scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem ke zjištění přítomnosti somatostatinových receptorů. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric – GE) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera s funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV). Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE). Celotělová scintigrafie zjistila mnohočetné metastázy neuroendokrinního tumor z Merkelových buněk kůže s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů na pravém předloktí a paži, což umožnilo podat následnou léčbu analogy somatostatinu. 


Vyšetření

Celotělová scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical)
Zobrazily se mnohočetné metastázy s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů v proximální části pravého předloktí a distální částí pravé paže. 


Závěr

Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem potvrdila přítomnost mnohočetných metastáz neuroendokrinního tumor z Merkelových buněk kůže s vysokou koncentraci somatostatinových receptorů na pravém předloktí a paži, což umožnilo následnou léčbu pacienta analogy somatostatinu.

 

Obr. 1. Scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan), přední a zadní projekce

/ Obr. 1. Scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan
®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka.
Mnohočetné metastázy neuroendokrinního tumoru z Merkelových buněk kůže na pravém předloktí a paži. /


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software