KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-165 ze dne 8.2.2012
 

Plicní karcinoid


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kazuistika:
47 letý muž
NO: U pacienta byl zjištěn zprvu neverifikovaný typ nádoru v horním plicním laloku, dále v B10 vpravo a v oblasti trachey. Klinické projevy: dušnost bez známé etiologie. 

Nemocný byl na naši kliniku odeslán ke scintigrafickému vyšetření.

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic: 
Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležícího nemocného 200 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá a zadní) v poloze pacienta vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacienta a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan. Byla také vyhodnocena relativní perfuze a relativní ventilace (obr. 1).


Obr. č. 1: Perfuzně-ventilační scintigrafie plic

/ Obr. č. 1: Perfuzně-ventilační scintigrafie plic/


Na perfuzních a ventilačních scintigramech prokazujeme rozsáhlý defekt perfuze a ventilace v horním laloku pravé plíce, drobný defekt je i v horním laloku vlevo, jedná se o ventilačně/perfuzní matching.

Následně byla provedena bronchoskopie, při které byl biopticky verifikován typický plicní karcinoid, jenž byl zjištěn v horním lobárním bronchu a v průdušnici.
Onkolog požadoval před zahájením léčby další scintigrafické vyšetření. 


Scintigrafie Octreoscanem: 

Po příslušné přípravě jsme provedli pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a tomografickou (SPECT) scintigrafii hrudníku a horní části břicha spolu s tomografickými obrazy z výpočetní tomografie (CT) za 5 hod. (obr. 2) a za 24 hod. (obr. 3, 4, 5) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Kromě fyziologické depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři a tlustém střevě je patrné ložisko vyšší depozice radiofarmaka v pravé plíci a v jednom levostranném žebru. 


Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, dole řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci/ Obr. č.5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č.5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, dole řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v levostranném žebru/ Závěr:

U 47 letého muže se zachyceným karcinoidem plic zjišťujeme poruchu perfuze a ventilace plic a dále při vyšetření pomocí Octreoscanu ložisko se zvýšenou depozicí radiofarmaka v pravé plíci a v jednom levostranném žebru. Tento nález svědčí pro přítomnost tumoru s vysokou hustotou somatostatinových receptorů v pravé plíci. Dále může jít o kostní metastázu v žebru (toto by jednoznačně potvrdila biopsie a mikroskopické vyšetření odebrané tkáně).
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

kontakt na autory: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

havel.martin@gmail.com

vojtech.ullmann@fnspo.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software