KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-166 ze dne 8.2.2012
 

Scintigrafický průkaz adenomu příštítného tělíska, vyšetření SPECT/CT


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Vladimír Dedek, RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
75 letá pacientka je sledována a léčena endokrinologem pro hyperparatyreózu s hyperkalcémií a hladinami parathormonu oscilujícími kolem horní hranice normálu. Prodělala krvácející žaludeční vřed (Helicobacter pylori negativní). Sonograficky zjišten na dorzální stěnu pravého laloku štítné žlázy naléhající dobře ohraničený hypoechogenní uzel velikosti 7x7x11 mm, charakterem odpovídající adenomu příštítného tělíska. Endokrinologem byla odeslána ke scintigrafickému vyšetření k potvrzení sonografického nálezu.

Ke scintigrafii příštítných tělísek jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), kterým byl označen kit Technescan Sestamibi firmy Mallinckrodt Medical pro přípravu 99mTc – MIBI (methoxyisobutylisonitrilu). Intravenózně jsme aplikovali 600 MBq 99mTc MIBI. Následovala 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy v přední projekci provedená pomocí planární scintilační kamery Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.1). 


Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole

/ Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole./ 


Na dynamické scintigrafii se zobrazuje štítná žláza bez patrných okrsků zvýšené depozice radiofarmaka.

Za 2,5 hodiny po aplikaci jsme nastřádali 5 minutovou statickou scintigrafii krku na planární scintilační kameře Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.2).


Obr. č. 2: 5 minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 2,5 hodiny po aplikaci

/ Obr. č. 2: 5 minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 2,5 hodiny po aplikaci./ 


 

V oblasti pravého laloku štítné žlázy je málo ohraničený oválný okrsek zvýšené depozice radiofarmaka.

Poté jsme nastřádali tomografickou (SPECT) scintigrafii krku spolu s tomografickými obrazy z výpočetní tomografie (CT) pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens s kolimátory LEHR (obr.3, 4).

 

Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie krku 3 hodiny po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie krku 3 hodiny po aplikaci radioindikátoru.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada snímků: sagitální řezy,
dolní řada: řezy koronární. Vlevo nahoře sumace koronárních řezů/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radioindikátoru.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada snímků: sagitální řezy,
dolní řada: řezy koronární. Vlevo nahoře sumace koronárních řezů. / 

 

Je patrné ložisko zvýšené depozice radioindikátoru za dolním pólem pravého laloku štítné žlázy prevertebrálně.


Závěr:

Pomocí dvoufázové scintigrafie doplněné fúzí obrazů SPECT/CT jsme prokázali u pacientky s projevy hyperparatyreózy adenom příštítného tělíska za dolním pólem pravého laloku štítné žlázy prevertebrálně. Kombinací vyšetření SPECT/CT byl adenom přesně lokalizován.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autory: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

vojtech.ullmann@fnspo.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software