KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-167 ze dne 8.2.2012
 

Plicní karcinoid s metastázou v omentu


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
48 letá pacientka
Léčena a sledována pro nádorovou triplicitu – 1. karcinom pravého prsu, stav po segmentektomii s exstirpací axilárních uzlin před 2 roky, následně mastektomie pro pozitivní okraj (DCIS), TNM klasifikace pT2 pN1(+2/15)M0, histologie: invazivní vývodový karcinom. Poté 4 cykly CHT a adj. RT – hrudní stěna, apex, hily, pravý nadklíček 50 Gy (25x2 Gy). 2. Tu renis l. sin – zjištěn před 3 měsíci – CT: tu proces expanzivně se chovající v horní polovině levé ledviny, dosahující ledvinného hilu, kde vztah k renální tepně, pánvičce i žíle, nezvětšené uzliny v retroperitoneu. Provedena levostranná nefrektomie a exstirpace uzliny omenta. Histologicky: renální karcinom G2 4,5x4 cm, pT1b. 3. Uzlina omenta – dobře diferencovaný neuroendokrinní karcinom – karcinoid, s vysokou pravděpodobností metastáza.

Rtg hrudníku: metastázy neprokázány
Mammografie: bez známek malignity
USG prsu vlevo, jizvy, axil: bez známek malignity
Scintigrafie skeletu: normální nález
Kolonoskopie: 2 diminutivní polypky rekta a sigmatu, endoskopicky sneseny, fixované a vinuté sigma, jinak negativní kolonoskopický nález.
Gastrofibroskopie: normální nález


Scintigrafické zobrazení:


Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii a tomografickou scintigrafii hrudníku a horní části břicha za 4 hod. (obr. 1, 2), dále celotělovou scintigrafii (obr. 3) a tomografickou scintigrafii hrudníku a horní části břicha (obr. 4) za 24 hod. po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře Symbia T2 firmy Siemens (bohužel pro poruchu CT nebylo možno provést CT vyšetření s fúzí SPECT/CT). Je patrná fyziologická depozice radioaktivity ve slezině, pravé ledvině, močovém měchýři, střevech a difuzně v játrech a patolog. ložisko zvýšené depozice radiofarmaka v horní části pravé plíce. Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.č.2: SPECT hrudníku a horní části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Řez transverzální, sagitální a koronální

/Obr.č.2: SPECT hrudníku a horní části břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Řez transverzální, sagitální a koronální/Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.č.4: SPECT hrudníku a horní části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.4: SPECT hrudníku a horní části břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řez/
 

Závěr:

U 48 leté nemocné s nádorovou triplicitou byla před 2 roky provedena mastektomie, před 3 měsíci nefrektomie s odstraněním lymfatické uzliny v omentu. Histologicky byla v této uzlině prokázána metastáza karcinoidu. Nyní jsme při vyšetření Octreoscanem zjistili v horní části pravé plíce ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, nejspíše primární tumor – karcinoid, jehož metastáza byla zjištěna v uzlině v omentu.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software