KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-169 ze dne 04.05.2012
 

Metastazující karcinoid jako duplicitní tumor


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Lubomír Mrhač
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kazuistika:
62 letý muž 
OA: před 4 roky nízká resekce sigmoidea pro adenokarcinom, stav po zevní radioterapii a chemoterapii, poslední cyklus chemoterapie před 3,5 roky.

NO: Endokrinolog pátrá po karcinoidu, poněvadž byly u nemocného opakovaně zjištěny vysoké odpady kyseliny 5-hydroxyindoloctové (5-HIOK) v moči.

Na CT zjištěna hyperplazie levé nadledviny a jaterní hemangiom.

Nemocný byl odeslán endokrinologem ke scintigrafickému vyšetření.

Scintigrafie Octreoscanem:
I.v. jsme aplikovali 110 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Po příslušné přípravě jsme provedli pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 2), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 hodiny (obr. 3, 4, 5). Za 24 hod. bylo ještě provedeno vyšetření SPECT (obr. 6).


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v játrech, vpravo dole zaměřeno na ložisko uložené ventrálně vpravo v mezogastriu / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na velké ložisko v játrech s centrálním defektem, velikosti 52,4x54,2x64 mm / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Patrná tři ložiska – jedno v játrech, druhé na rozhraní epi- a mezogastria, třetí ventrálně vpravo v mezogastriu. / Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a tomografická scintigrafie SPECT

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a tomografická scintigrafie SPECT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo zaměřeno na dvě ložiska – nahoře na ložisko v játrech, dole na ložisko uložené ventrálně vpravo v mezogastriu / 


Kromě fyziologické difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, v ledvinách a močovém měchýři pozorujeme obrovské patologické ložisko výrazně zvýšené depozice radiofarmaka v dolních 2/3 pravého jaterního laloku s centrálním defektem (velikosti 52,4x54,2x64 mm), druhé na rozhraní epi- a mezogastria, třetí ventrálně vpravo v mezogastriu.
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, ve spojení s laboratorním nálezem pro metastazující karcinoid.

Závěr:
U pacienta bylo scintigrafickým vyšetření Octreoscanem potvrzeno velké ložisko karcinoidu v játrech s centrálním defektem. Dále zjišťujeme dvě malá ložiska na rozhraní epi- a mezogastria a ventrálně vpravo v mezogastriu.
Jedná se o metastazující karcinoid.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autory: 
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz, l.mrhac@volny.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software