KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-170 ze dne 28.08.2012
 

Invazivně rostoucí karcinoid pravděpobně tymického původu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Pavel Širůček, RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kazuistika:

31 letý muž byl na naši kliniku odeslán ke scintigrafickému vyšetření.
NO: Před 4 roky prodělal radikální operaci pro atypický karcinoid pravděpodobně tymického původu (histologicky minimální počet mitóz) s lokální invazí do linguly a mediastinální pleury vlevo. Nebyla indikována adjuvantní chemoterapie.
Nyní je zjištěna oboustranná hilová adenopatie nejasné etiologie, dle rtg, CT a scintigrafie nejasná ložiska v kostech. RTG plic: bránice volná, srdce nezvětšeno, polokulovité zastínění v oblasti pravého hilu, levý apikalizován, jinak bez infiltrativních změn, srovnáno s rtg před 3,5 roky - nález v oblasti hilů je jiný. Závěr: t. č. atypické zobrazení plicních hilů NS.


Scintigrafie Octreoscanem:

Po příslušné přípravě jsme provedli pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a tomografickou (SPECT) scintigrafii hrudníku a pánve spolu s tomografickými obrazy z výpočetní tomografie (CT) za 4 hod. (obr. 1, 2, 3), za 24 hod. znovu planární celotělovou scintigrafii (obr. 4) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Kromě fyziologické depozice radioaktivity játrech, slezině, ledvinách a močovém měchýři pozorujeme ložiska zvýšené depozice radiofarmaka v oblasti hrudníku oboustranně od střední čáry. Kontrastnější ložisko vpravo je uloženo ventrálně, vychází z mediastina a může zasahovat do pravého plicního křídla, ložisko vlevo je uloženo kraniálněji a v předozadním směru je uloženo ve středu mediastina, další drobné ložisko je umístěno v pravém třísle povrchově - v. s. koreluje s hmatnou inguinální uzlinou.Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT - pánev. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře transverzální  řezy, uprostřed sagitální řezy, dole řezy koronární. Zaměřeno na ložisko povrchově v pravém třísle – zřejmě koreluje s hmatnou inguinální uzlinou.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT - pánev. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Nahoře transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, dole řezy koronární.
Zaměřeno na ložisko povrchově v pravém třísle – zřejmě koreluje s hmatnou inguinální uzlinou. / 
Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT - hrudník. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo transverzální  řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na dvě ložiska v plicích.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT - hrudník. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na dvě ložiska v plicích. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /


Závěr:

U 31 letého pacienta, u něhož byla před 4 roky provedena radikální operace pro atypický karcinoid pravděpodobně tymického původu s invazí do linguly a mediastinální pleury, prokazujeme pomocí octreotidové scintigrafie přítomnost tumorů s vysokou hustotou somatostatinových receptorů - dvě rozsáhlá ložiska v hrudníku oboustranně a jedno drobné v pravém třísle.
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz, pavel.sirucek@fnspo.cz, vojtech.ullmann@fnspo.cz


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software