KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-171 ze dne 28.08.2012
 

Neuroendokrinní tumor nejasné primární lokalizace s četnými jaterními a uzlinovými metastázami


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

NO: 71 letý muž s víceložiskovým procesem v játrech s malými ložisky do 1 cm. Zatím nezjištěn primární nádor, biopsie ložiska v játrech s negativním nálezem. V anamnéze váhový úbytek, průjmy intermitentně již několik týdnů, návaly horka, recidivující kožní exantém. Diferenciálně diagnosticky uvažováno o karcinoidu (ale 5–HIOK negativní, výsledek chromograninu A zatím není k dispozici) nebo o jiném neuroendokrinním nádoru.

Pacient byl odeslán gastroenterologem na naši kliniku ke scintigrafickému vyšetření.


Scintigrafie Octreoscanem:

I.v. jsme aplikovali 110 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Provedli jsme pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 2), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hodiny (obr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie  v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie  v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie SPECT. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vždy nahoře v jednotlivých řezech vyšetření za 24 hod., dole za 4 hod. Vlevo nahoře opět vyšetření za 24 hod., vlevo dole vyš. za 4 hod. Zaměřeno na ložisko uložené v mezogastriu.

/ Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie SPECT. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vždy nahoře v jednotlivých řezech vyšetření za 24 hod., dole za 4 hod.
Vlevo nahoře opět vyšetření za 24 hod., vlevo dole vyš. za 4 hod. Zaměřeno na ložisko uložené v mezogastriu. / Obr. č. 4: Tomografická scintigrafie SPECT. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo vyšetření za 24 hod., vpravo vyš. za 4 hod.

/ Obr. č. 4: Tomografická scintigrafie SPECT. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo vyšetření za 24 hod., vpravo vyš. za 4 hod. / Obr. č. 5: Tomografická scintigrafie SPECT. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo vyšetření za 24 hod., vpravo vyš. za 4 hod.

/ Obr. č. 5: Tomografická scintigrafie SPECT. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo vyšetření za 24 hod., vpravo vyš. za 4 hod. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Transverzální řez. Patrná četná ložiska v játrech.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Transverzální řez. Patrná četná ložiska v játrech. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Koronární řez. Patrná četná ložiska v játrech a uzlinách,

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Koronární řez. Patrná četná ložiska v játrech a uzlinách. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Koronární řez. Patrná četná ložiska v játrech.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Koronární řez. Patrná četná ložiska v játrech. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Sagitální  řez. Patrná četná ložiska v játrech a uzlinách.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Sagitální řez. Patrná četná ložiska v játrech a uzlinách. / 


Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Sagitální řez. Patrná četná ložiska v játrech.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Sagitální řez. Patrná četná ložiska v játrech. / Závěr:

Zjišťujeme četná patologická ložiska zvýšené depozice radiofarmaka v obou jaterních lalocích a dále tři ložiska v mesogastriu, zřejmě v paraaortálních uzlinách.
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, tedy pro neuroendokrinní nádor zatím bez určené primární lokalizace.
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, havel.martin@gmail.com

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software