KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-173 ze dne 28.08.2012
 

Plicní karcinoid bez metastáz – scintigrafie předoperačně


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Pavel Širůček, MUDr. Martin Havel, RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika: 

73 letý nemocný.
NO: Pacient si stěžoval na zhoršující se dušnost. Byl u něj zjištěn histologicky verifikovaný plicní karcinoid, jenž byl vyoperován. 
CT plic: expanzivní ložisko v S10 vlevo s amputací bronchu a mediastinální lymfadenopatií, ložisko laločnaté 50x20x52mm.
Bronchoskopie: přímé známky nádoru v dorsobazálním segmentu levé plíce.
Histologie: z bronchoskopie: karcinoid typický. CT plic a mediastina opakované za 2 měs. po 1. vyš.: obě plicní křídla jsou rozvinutá. Vpravo bez ložiskových změn. Vlevo dorsobazálně v dolním laloku S10 je pruhovitá měkkotkáňová expanze, která se táhne od plicní žíly dorsokaudálně podél pleury.Velikost expanze 77x39x26mm, nativně několik drobých kalcifikací, po k.l. výrazné sycení horní části expanze, která sedí těsně při plicní žíle. Nejsou známky satelitních ložisek. V mediastinu difuzně zmnožené drobné LU, větší LU pod karinou binokulární 22x16mm. Závěr: tumorosní expanze dolního laloku S10 vlevo , která se táhne od plicní žíly dorsokaudálně podél pleury. Nejsou známky satelitních ložisek plicních či meta procesu parenchymových orgánů. Difuzně spíše drobné LU v mediastinu, větší LU pod karinou. 
RTG hrudníku ZP: vlevo bazálně zastření parakardiálně, nad bránicí, jinak bez stínu ložiska či infiltrace, bránice klenutá, hladká, vlevo kf úhel zastřen, vpravo volný.

Nemocný byl na naši kliniku odeslán ke scintigrafickému vyšetření k průkazu rozsahu onemocnění, ke zjištění eventuálních metastáz..


Scintigrafie Octreoscanem:

Po příslušné přípravě jsme provedli pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a tomografickou (SPECT) scintigrafii hrudníku a horní části břicha spolu s tomografickými obrazy z výpočetní tomografie (CT) za 4 hod. (obr. 1, 2, 3) a za 24 hod. (obr. 4, 5, 6, 7) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Kromě fyziologické depozice radioindikátoru v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři a střevech pozorujeme ložisko vyšší depozice radiofarmaka v dolní části levé plíce dorzálně naléhající těsně na aortu z laterální strany. Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře i dole vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v levé plíci.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Nahoře i dole vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární.
Zaměřeno na ložisko v levé plíci. / Obr. č. 3: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, vždy vlevo transverzální  řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v levé plíci.

/ Obr. č. 3: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární.
Zaměřeno na ložisko v levé plíci. / 
Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo řez koronární. Zaměřeno na ložisko v levé plíci.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo řez koronární. Zaměřeno na ložisko v levé plíci. / 
Obr. č. 6: úze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo řez koronární. Zaměřeno na ložisko v levé plíci.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vlevo transverzální řez, uprostřed sagitální řez, vpravo řez koronární. Zaměřeno na ložisko v levé plíci. / Obr. č. 7: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, vždy vlevo transverzální  řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární. Zaměřeno na ložisko v levé plíci.

/ Obr. č. 7: SPECT, CT a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Nahoře fúze obrazů, uprostřed obrazy SPECT, dole obrazy CT, vždy vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo řezy koronární.
Zaměřeno na ložisko v levé plíci. / 


Diagnostický závěr:

C34.3 Karcinoid typický dolního laloku L plíce, verifikován bronchoskopicky, extrathorakální metastázy neprokázány, T3N0M0, st.IIB, k operačnímu řešení.

Za 2 dny po provedení scintigrafického vyšetření nemocný prodělal operační zákrok.

Operace: lobectomia inferior pulmonis l.sin.


Závěr:


U 74 letého muže se zjištěným a histologicky verifikovaným karcinoidem levé plíce prokazujeme předoperačně při vyšetření pomocí Octreoscanu ložisko se zvýšenou depozicí radiofarmaka v dolní části levé plíce dorzálně naléhající těsně na aortu z laterální strany. Tento nález svědčí pro tumor s vysokou hustotou somatostatinových receptorů v levé plíci – tedy pro karcinoid. Metastázy karcinoidu nejsou patrné. 
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz , pavel.sirucek@fno.cz, havel.martin@gmail.com, vojtech.ullmann@fnspo.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software