KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-174 ze dne 10.01.2013
 

Karcinoid terminálního ilea s jaterní metastázou

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika: 

60 letý muž 
NO: Pacient s dg maligní karcinoid oblasti terminálního ilea. Stav po resekci před 3 měsíci s pozitivním okrajem, poté reoperace – pravostranná hemikolektomie. Pozitivní histologie – neuroendokrinní tumor s metastázami do tří lymfatických uzlin. Onkologem odeslán ke scintigrafickému vyšetření.


Scintigrafie Octreoscanem:

Intravenózně jsme podali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 5 hod. a za 24 hod. a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 5 a 24 hodiny (obr. 1, 2, 3, 4, 5)Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mediokraniální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v mediokraniální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mediokraniální části pravého jaterního laloku.

/ Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v mediokraniální části pravého jaterního laloku. /Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na okrsky kontaminace močí s vyloučeným radiofarmakem.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na okrsky kontaminace močí s vyloučeným radiofarmakem. / Prokazujeme ložisko zvýšené depozice radioaktivity v mediokraniální části pravého jaterního laloku, které svědčí pro přítomnost patologického ložiska se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů odpovídající solitární jaterní metastáze.


Závěr:


U pacienta s prokázaným karcinoidem terminálního ilea jsme pomocí scintigrafického vyšetření Octreoscanem zjistili patologické ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v mediokraniální části pravého jaterního laloku odpovídající solitární jaterní metastáze.
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz , pavel.sirucek@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software