KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-180 ze dne 10.01.2013
 

Generalizace karcinoidu neznámé primární lokalizace detekovaná pomocí preparátu 111In-OctreoScan


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 46 let.

Pacientka s CT a MR nálezem metastatického postižení jater a skeletu odeslána v rámci pátrání po primárním tumoru ke scintigrafii somatostatinových receptorů. 

Z rodinné anamnézy: matka se léčí se srdcem, otec zemřel na leukémii

Z osobní anamnézy: anémie v dětství, algický vertebrogenní syndrom, cholecystolithiáza

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obezita, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.70/min, TK 150/90 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: při základním vyšetření krevní obraz v normě, biochemicky CRP 35, jinak bez zřejmé patologie, relevantní tumor markery negativní. Odpad HIOK zvýšen.


Z vyšetřovacího programu:

MR-mnohočetná ložiska v axiálním skeletu osteolyticko-sklerotického charakteru, susp.meta
CT jater-vícečetná ložiska v parenchymu obou laloků, susp.meta
Scintigrafie skeletu (viz obr. příloha) - vícečetné ložiskové postižení skeletu ve smyslu čerstvé kostní přestavby, susp. meta
RTG SP a CT plic-negativní
Mammologické a gynekologické vyšetření-bez vysvětlující patologie
ORL vyšetření-v normě
UZ štítnice-bez patologie
Kostní dřeň a průtoková cytometrie krve-bez známek hematoonkologického onemocnění
PET/CT-zvýšený metabolizmus glukózy v měkkotkáňové struktuře kostrče, v játrech a levém acetabulu svědčí v.s. pro přítomnost viabilní nádorové tkáně.

Na základě podezření na karcinoid doplněna scintigrafie somatostatinových receptorů pomocí 111In-OctreoScan, kde jak při celotělovém vyšetření tak i při metodě SPECT patrny mnohočetné ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti jater a skeletu, a to jak za 24, tak i za 48 hodin po aplikaci neměnící svoji sytost, resp. lokalizaci - viz obr. příloha. Vyšetření prováděno po aplikaci 111 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.

Jde tedy o zcela zřetelné patologicky zvýšené exprese somatostatinových receptorů, což je nález potvrzující diagnózu karcinoidu. Pacient předán do péče onkologické, kde ani v následujícím období nedošlo k lokalizaci primárního tumoru. Zahájena léčba Sandostatinem a Intronem A. Při opakovaném scintigrafickém vyšetření Octreoscanem je nález prakticky beze změny. Diskuse: z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí 111In-OctreoScan v diagnostice a stagingu karcinoidů a jejich metastáz exprimujících somatostatinové receptory a rovněž při výběru léčebné taktiky. Navíc jde o metodu neinvazivní. Výtěžnost samozřejmě vzrůstá při kombinaci s konvenčními zobrazovacími metodami (SPECT/CT).

Závěr: tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti se scintigrafickým vyšetřením pomocí 111In-OctreoScan při diagnostice gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinomů (vč. metastáz) pomocí zobrazení somatostatinových receptorů.
Octreoscan lze v této indikaci doporučit jako metodu první volby ještě před provedením PET.
Obr.1: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 24 a 48 hodin po aplikaci radiofarmaka s  patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti jater a skeletu.

/ Obr.1: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 24 a 48 hodin po aplikaci radiofarmaka
s patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti jater a skeletu. /
Obr.2: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s  patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti jater a skeletu.

/ Obr.2: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální
za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti jater a skeletu. / Obr.3: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT v 3D zobrazení s  patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti jater a skeletu.

/ Obr.3: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT v 3D zobrazení s patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti jater a skeletu. / Obr.4: Srovnání celotělového nálezu při vyšetření pomocí 111-In OctreoScanem a 99mTc-MDP u téže pacientky.

/ Obr.4: Srovnání celotělového nálezu při vyšetření pomocí 111In-OctreoScanem a 99mTc-MDP u téže pacientky. /


Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software