KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-181 ze dne 10.04.2013
 

Osteolytická léze sterna

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika: 

37 letá žena
NO: Pacientka se léčí pro karcinom prsu T4 N1-2 M0, histologicky se jednalo o duktální infiltrující karcinom G2 ER40%. Prodělala neoadjuvantní chemoterapii, poté mastektomii a exenteraci axily a zevní radioterapii hrudní stěny a hormonální terapii.

Během posledních necelých pěti let měla na naší klinice opakovaná scintigrafická vyšetření skeletu (celkem 3x).

Poslední scintigrafie skeletu se uskutečnila před 2,5 roky s normálním nálezem. 

Čtvrté kontrolní scintigrafické vyšetření provedeno nyní.
Pro elevaci nádorových markerů byla nemocná znovu odeslána ke scintigrafii skeletu ke zjištění případných kostních metastáz základního onemocnění. Celotělové scintigramy (obr.1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens.
Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci /

 

Vyšetření jsme doplnili o cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku kombinovanou s CT (obr. 2, 3).

 


Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.  Vpravo zaměřeno na velké osteolytické zeložisko ve sternu. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. 
Vpravo zaměřeno na velké osteolytické zeložisko ve sternu. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na velké osteolytické zeložisko ve sternu. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na velké osteolytické zeložisko ve sternu. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. / Je patrný defekt v depozici radiofarmaka v horní polovině sterna s patrným lemem vyšší akumulace radioaktivity při jeho pravém okraji. Na SPECT/CT je v této lokalizaci patrný i defekt v zobrazení kostních struktur sterna. Jinde ve skeletu ložiska abnormně zvýšené akumulace radiofarmaka nepozorujeme.
Závěr: osteolytická léze horní poloviny těla sterna, s lemem zvýšené osteoblastické aktivity – nález ukazuje na osteolytickou metastázu či spíše na lýzu kosti při šíření tumoru levého prsu per continuitatem. Přítomnost osteoblastických metastáz ve skeletu neprokazujeme. Ve srovnání s vyšetřením před 2,5 roky je nález ve sternu nový. 

Závěr:

Uvedená kazuistika ukazuje záchyt solitárního osteolytického ložiska s lemem zvýšené osteolytické aktivity v horní polovině sterna svědčící buď pro osteolytickou metastázu karcinomu prsu nebo spíše pro projev šíření tohoto tumoru levého prsu per continuitatem.


Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz  , havel.martin@gmail.com

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software