KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-190 ze dne 5.6.2013
 

Karcinoid neznámé primární lokalizace s četnými jaterními a kostními metastázami

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA 
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

NO: U 72 letého pacienta bylo pomocí ultrasonografie, magnetické resonance a scintigrafie skeletu (viz dále) zjištěno mnohaložiskové postižení jater a skeletu. Biopsií ložiska v játrech byla prokázána metastáza karcinoidu. 
Pacient byl odeslán na naši kliniku ke scintigrafickému vyšetření.

Scintigrafie skeletu: byla provedena celotělová scintigrafie po i.v. podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical). Celotělové scintigramy (obr.1) jsme provedli na dvouhlavé tomografické scintilační kameře Symbia S firmy Siemens. Prokazujeme mnohočetná ložiska patologicky vyšší depozice radiofarmaka v páteři, pánvi, žebrech, lopatkách, lebce, v proximálních částech kostí stehenních. Závěr: mnohočetná ložiska vyšší osteoblastická aktivity svědčící pro metastatické postižení skeletu.Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie  skeletu v přední a zadní projekci.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci. /

 

Poté byla dvakrát provedena scintigrafie Octreoscanem – za 3 týdny a 3,5 měsíce po scintigrafii skeletu. Jelikož byl nález při obou vyšetřeních beze změny, uvádíme jen novější nález za 3,5 měsíce po scintigrafii skeletu.

Scintigrafie Octreoscanem:
I.v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Pomocí dvoudetektorové tomografické kamery Symbia S firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 2) a za 24 hod. (obr. 5), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku, břicha a pánve za 4 a 24 hodiny (obr. 3, 4, 6).Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie SPECT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo SPECT břicha a pánve, vpravo SPECT hrudníku.

/ Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie SPECT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vlevo SPECT břicha a pánve, vpravo SPECT hrudníku. / Obr. č. 4: Tomografická scintigrafie SPECT hrudníku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 4: Tomografická scintigrafie SPECT hrudníku. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 6: Tomografická scintigrafie (SPECT) hrudníku, břicha a pánve. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 6: Tomografická scintigrafie (SPECT) hrudníku, břicha a pánve. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Zjišťujeme mnohočetná ložiska patologicky zvýšené akumulace radioindikátoru v játrech, hrudní a bederní páteři, sternu, vs. žebrech, pravé lopatce, pánvi, lopatě pravé kosti kyčelní, pravém SI skloubení – mnohočetná ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů..

Pacient byl léčen opakovaným podáním Sandostatinem LAR a paliativním zevním ozářením pravé lopatky. 

Při scintigrafii skeletu a vyšetřením Octreoscanem zjišťujeme četná patologická ložiska zvýšené depozice radiofarmaka ve skeletu a játrech – kostní a jaterní metastázy karcinoidu bez určené primární lokalizace tumoru.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba


kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software