KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-189 ze dne 5.6.2013
 

Karcinoid céka s jaterní metastázou

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA 
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

68 letá žena 
OA: hypertenze gr. II dle WHO komp., chronická fibrilace síní, trvalá warfarinizace, dle ECHO - degenerat. změny na Mi chlopni se stř. význ. regurg., mírná dilatace LK s mírnou konc. hypertrofií stěny, EF LK 55%, bez ložisk. poruch kinetiky, dilatace pravostr. dutin, stř. význ. Tri reg., stp. ablaci mammy l.dx. pro karcinom, stp. CHT+RT, stp. HYE a AE pro uterus myomatosus a benigní TU ovaria, stp. perioperačním traumatu pr. ureteru, přechodně punkční nefrostomie, reimplantace ureteru dle Gregoria, stp. patolog. subtrochant. fr. femuru l.dx. + refraktuře se stabilizací nitrodřeň. hřebem, stp. bronchopneumonii l. sin.
NO: Pacientce byla před dvěma roky provedena pravostranná hemikolektomie pro karcinoid céka, následně ambulantně sledována. Zpočátku vývoj uspokojivý, bez úbytku na váze, bez poruchy střevní pasáže, dyspeptických potíží, kolonoskopie opak. negativní. Na žádost onkoložky bylo provedeno scintigrafické vyšetření Octreoscanem.

Scintigrafie Octreoscanem:

I.v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Po příslušné přípravě jsme provedli pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 5 hod. a za 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 5 a 24 hodiny (obr. 1, 2, 3, 4).Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. / 
Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. /
Pozorujeme dvě ložiska patologicky vyšší depozice radioaktivity.
První ložisko je lokalizováno v levém jaterním laloku a druhé v oblasti břicha v pravém mesogastriu. Zřejmě se jedná o lymfatickou uzlinu.
Závěr: dvě patologická ložiska v popsaných lokalizacích se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů odpovídají tumoroznímu postižení při základní dg karcinoidu céka.

Dále bylo provedeno vyšetření výpočetní tomografií (CT), kde byla nalezena 2 ložiska v levém jaterním laloku a jedno ložisko v S VII (1 cm pod povrchem) a dále ložisko 2x1,5 cm v mesogastriu vpravo od bifurkace.
Pacientka byla indikována k revizi dutiny břišní a resekci jater z příčné laparotomie.
Za měsíc po scintigrafickém vyšetření byla provedena operace : Resectio hepatis e segmenti II-III, Vedge resection e segmenti S III, RF Ablatio tumoris segmenti S IV, exstirpatio lymphonodi mesocoli, laparoscopia diagnostica, sonografia peroperativa
Histologie : karcinoid

Za dalších 6 měsíců po této operaci byla nemocná odeslána onkoložkou k opakovanému scintigrafickému vyšetření.

Scintigrafie Octreoscanem:
I.v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Provedli jsme pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 5 hod. a za 24 hod., navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 5 a 24 hodiny (obr. 5, 6).Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. / Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 6: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. / 
Kromě fyziologické depozice radioaktivity ve slezině, ledvinách, močovém měchýři a střevech pozorujeme ložisko patologicky zvýšené akumulace radioindikátoru v oblasti břicha v pravém mesogastriu. Závěr: zobrazeno jedno ložisko se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů v pravém mesogastriu. Ve srovnání s posledním vyšetřením je toto ložisko obdobné, t. č. nepozorujeme dříve popsané ložisko v játrech.

Závěr:
U pacientky bylo scintigrafickým vyšetření Octreoscanem potvrzeno metastatické ložisko karcinoidu v levém jaterním laloku a v pravém mesogastriu. Po resekci jaterní metastázy a odstranění mesokolické uzliny jaterní ložisko vymizelo, přetrvává ložisko v pravém mesogastriu.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Porubakontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software