KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-188 ze dne 30.04.2013
 

Scintigrafie skeletu - zobrazení inoperabilního tumoru prsu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Úvod:

Uvedena kazuistika nemocné, u níž zjišťujeme depozici radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v inoperabilním tumoru prsu. 

Kazuistika:

64 letá pacientka byla odeslána k vyšetření na naši kliniku s dg inoperabilní karcinom pravého prsu, TNM klasifikace T4N2Mx, histologie: CCB duct. Ca infiltrující, G2 negat. hormon. receptory, HER2/ neu 3+ FISCH dodatečně, PCNA 40%.

V rámci předléčebného stagingu byla nemocná odeslána z komplexního onkologického centra ke scintigrafii skeletu. Celotělové scintigramy jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory LEHR, dále navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) C a Th páteře kombinovanou s CT (obr.1).


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. SPECT/CT zaměřeno na ložiska v krční páteři.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. SPECT/CT zaměřeno na ložiska v krční páteři. /Na celotělových scintigramech a na cílených tomografických (SPECT) scintigramech a CT obrazech C a Th páteře 2,5 hod. po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc HDP pozorujeme drobná ložiska zvýšené depozice radioaktivity v acromion pravé lopatky, v několika krčních obratlích, pravém kolenním kloubu. 
Závěr: drobná ložiska zvýšené osteoblastické aktivity v acromion pravé lopatky, v několika krčních obratlích, pravém kolenním kloubu. Vedl nález: depozice radiofarmaka v inoperabilním tumoru pravého prsu. 
Nález odpovídá degenerativním změnám, nesvědčí pro metastatické postižení skeletu.

Závěr:

U 64 leté pacientky s inoperabilním karcinomem pravého prsu jsme při scintigrafii skeletu prokázali drobná ložiska zvýšené osteoblastické aktivity v acromion pravé lopatky, v několika krčních obratlích, pravém kolenním kloubu, svědčící pro degenerativní změny, nikoliv pro metastatické postižení skeletu. 
Výrazný je vedlejší nález – depozice radiofarmaka 99mTc-oxidronátu v pravém prsu v oblasti inoperabilního tumoru. Tento nález je nespecifický. Příčinou je zřejmě jak depozice radioindikátoru přímo v tumoru a dále je nález podmíněn otokem a tím i zvýšenou perfuzí prsu. Pacientka je indikována k zahájení chemoterapie.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software