KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-187 ze dne 30.04.2013
 

Obrovský karcinoid jater s mnohočetnými kostními metastázami

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

82 letá žena
OA: před 20 roky léčena operačně a zevní radioterapií pro karcinom děložního hrdla. Hypertense II. st. DM 2. typu na PAD.
NO: vyšetřována pro váhový úbytek 10 kg za půl roku. 
CT břicha: objemný tumor jater, suspektní hepatocelulární karcinom s kompresí hilových struktur, s mírnou dilatací žlučových cest, v retroperitoneu nespecifické, nečetné drobné lymfatické uzliny. Hypovaskulární ložisko subkapsulárně v S6 jater nejasné etiologie. Celková velikost ložiska je 166x123x179 mm.
Provedena CCB (core-cut biopsie) jater, histologie: maligní neuroendokrinní nádor/maligní karcinoid jater.
Rtg plic: bez metastáz
Gastroskopie: refluxní esophagitis st. I.
Markery:
S_CEA 1 µg/l, S_CA199_LIA 8,8 kU/l, chromogranin A v séru 952,6. 

Pacientka s vysokou hladinou chromograninu A byla odeslána onkologem na naši kliniku k vyloučení generalizace – při vyloučení generalizace zhodnocení operability, při inoperabilním nálezu a ev. metastázách s pozitivitou somatostatinových receptorů příp. léčba Sandostatinem.
Za 5 a 24 hodin po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) jsme provedli pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a za 5 hod. navíc také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a horní části pánve kombinovanou s CT a fúzi obrazů SPECT/CT (obr. 1, 2, 3, 4).


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo: zaměřeno na obrovské ložisko v játrech.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo: zaměřeno na obrovské ložisko v játrech. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v játrech.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v játrech. / Obr.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Dochází k fyziologické depozici radioaktivity v obou ledvinách a moč. měchýři, tlustém střevě a slezině. Je patrné obrovské patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity v játrech – zasahující téměř celá játra kromě lemu v laterální části pravého laloku, s nehomogenní distribucí radiofarmaka s patrnými menšími okrsky ještě vyšší depozice než ve zbývající části obrovského ložiska. Mnohočetná patologická ložiska jsou ve skeletu – v lebce, páteři, žebrech, sternu, pažních kostech, lopatkách, stehenních kostech, pánvi.
Závěr: obrovské patologické ložisko v játrech se zvýšenou depozicí radioaktivity a nehomogenní distribucí radiofarmaka – zasahující téměř celá játra kromě lemu v laterální části pravého laloku, mnohočetná patologická ložiska ve skeletu – v lebce, páteři, žebrech, sternu, pažních kostech, lopatkách, stehenních kostech, pánvi.
Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v těchto lokalizacích – pro obrovský karcinoid v játrech s mnohočetnými kostními metastázami.

Závěr:

U 82 leté ženy scintigrafickým vyšetřením OctreoScanem zjišťujeme přítomnost obrovského tumoru v játrech (histologicky zjištěn karcinoid) s mnohočetnými kostními metastázami.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software