KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-193 ze dne 22.7.2013
 

Zobrazení metastázy karcinomu štítné žlázy ve stěně laryngu
pomocí post-terapeutické celotělové scintigrafie a SPECT/low dose CT

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové 


Anamnéza

68letá pacientka vyhledala lékaře pro hmatnou rezistenci na krku a chrapot. Ultrasonografie štítné žlázy zobrazila zvětšený levý lalok štítné žlázy. Následovala biopsie tenkou jehlou, která zjistila přítomnost papilokarcinomu štítné žlázy. Pacient podstoupila thyroidektomii, při které bylo zjištěno prorůstání tumoru do jícnu a štítné chrupavky. V dalším období byla opakovaně podána léčba radiojódem pro perzistenci zbytků tumoru. Při jedné z posledních post-terapeutických scintigrafií po podání terapeutické dávky radiojódu se nově zobrazilo ložisko patologické akumulace radiojódu na krku vlevo. Celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce byla provedena za 6 dní po podání terapeutické dávky /5,55 GBq p.o./ radiojódu (přípravek Sodium Iodide (i131) Capsule T). Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric – GE) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera s funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta byla osazena kolimátory pro střední energie. Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE). Celotělová scintigrafie zjistila ložisko patologické akumulace radiojódu na krku vlevo. Pro upřesnění prostorové lokalizace této léze bylo doplněno SPECT/low dose CT na oblast krku a mediastina, kde se zobrazila oválná expanze s intenzivní akumulací radiojódu vycházející ze stěny laryngu v oblasti levé hlasivky, která se šířila supragloticky a do hypofaryngu s destrukcí štítné i prstenčité chrupavky vlevo a s destrukcí jazylky vlevo. Nález byl hodnocen jako lokální recidiva karcinomu štítné žlázy a byla podána další terapeutická dávka radiojódu.


Vyšetření

Celotělová post-terapeutická scintigrafie + SPECT/low dose CT krku a mediastina po podání radiojódu:
Zobrazila se oválná expanze (30 x 20 x 20 mm) s intenzivní akumulací radiojódu vycházející ze stěny laryngu v oblasti levé hlasivky, která se šířila supragloticky a do hypofaryngu s destrukcí štítné i prstenčité chrupavky vlevo a s destrukcí jazylky vlevo. Jinde nebylo zachyceno ložisko patologické akumulace 131I. Závěr: metastáza karcinomu štítné žlázy vycházející ze stěny laryngu. Obr. 1: Celotělová scintigrafie po podání terapeutické dávky radiojódu, přední projekce.

/ Obr. 1: Celotělová scintigrafie po podání terapeutické dávky radiojódu, přední projekce. /Obr. 2: SPECT, CT a SPECT/CT krku a mediastina, koronární řezy. Metastáza karcinomu štítné žlázy ve stěně laryngu.

/ Obr. 2: SPECT, CT a SPECT/CT krku a mediastina, koronární řezy. Metastáza karcinomu štítné žlázy ve stěně laryngu. /Obr. 3: SPECT, CT a SPECT/CT krku a mediastina, transverzální řezy. Metastáza karcinomu štítné žlázy ve stěně laryngu.

/ Obr. 3: SPECT, CT a SPECT/CT krku a mediastina, transverzální řezy. Metastáza karcinomu štítné žlázy ve stěně laryngu. /Obr. 4: SPECT, CT a SPECT/CT krku a mediastina, sagitální řezy. Metastáza karcinomu štítné žlázy ve stěně laryngu.

/ Obr. 4: SPECT, CT a SPECT/CT krku a mediastina, sagitální řezy. Metastáza karcinomu štítné žlázy ve stěně laryngu. /

 

Závěr

SPECT/low dose CT upřesnil prostorovou lokalizaci metastázy karcinomu štítné žlázy zobrazené na celotělové post-terapeutické scintigrafii po léčbě radiojódem, což umožnilo zvolit následnou léčbu.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
primář samostatného oddělení
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.: +420 49 583 4552
Fax: +420 49 583 4512
e-mail: jiri.dolezal@fnhk.cz


kontakt na autora:
dolezal@fnhk.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software