KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-194 ze dne 22.7.2013
 

Potvrzení lokalizace feochromocytomu levé nadledviny pomocí 123-I-MIBG SPECT/CT

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Muž, 55 let.

Pacient s laboratorní nadprodukcí normetanefrinu a susp. feochromocytomem v oblasti levé nadledviny (CT) odeslán na oddělení nukleární medicíny k potvrzení diagnózy a ev. detekci duplicitního ložiska. 

Z rodinné anamnézy: otec-karcinom plic

Z osobní anamnézy: hypertenze, obezita

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obezita, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.88/min, TK 165/95 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: vyšší hodnota normetanefrinu, hypertriglyceridémie

Z vyšetřovacího programu: 
CT-v oblasti levé nadledviny kulovité ložisko o průměru 2,5 cm, ohraničené, nativně kolem 42H, postkontrastně se vysycuje na dvojnásobnou hodnotu-v.s.feochromocytom.

K potvrzení diagnózy a vyloučení ev. duplicitního ložiska provedena scintigrafie 123-I-MIBG (přípravek MIBG (I123) injection) 110 MBq na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r.výroby 2012) s kolimátorem LEHR za 2 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka postupem dle platných doporučení (vyšetření planární a SPECT/CT).
Detekovali jsem jednoznačnou patologickou ložiskovou depozici radiofarmaka nad horním pólem levé ledviny ventromediálně v blízkosti obratle Th12.V jiné lokalizaci patologii neprokazujeme. (viz.obr).

Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí 123-I-MIBG přístrojem SPECT/CT k detekci tumorů neuroektodermového původu. 

Závěr: V případě našeho pacienta jsme tedy potvrdili patologický nález feochromocytomu při CT, duplicitní ložisko však neprokázáno. Pacient následně předán do komplexní péče KOC.
Obr.1.: Planární scintigrafie (AP+PA projekce) pomocí 123-I-MIBG za 2 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v blízkosti horního pólu levé ledviny.

/ Obr.1.: Planární scintigrafie (AP+PA projekce) pomocí 123-I-MIBG za 2 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka 
se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v blízkosti horního pólu levé ledviny. /
Obr.2.: Scintigrafie pomocí 123-I-MIBG metodou SPECT/CT  za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti levé nadledviny.

/ Obr.2.: Scintigrafie pomocí 123-I-MIBG metodou SPECT/CT za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka 
se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti levé nadledviny. / 


Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jaromír Bernátek
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software