KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-2 ze dne 19.01.2000
 

Scintigrafické vyloučení hemangiomu a průkaz meta karcinoidu a primárního ložiska

MUDr. František Bláha
Odd. nukleární medicíny
Vojenská nemocnice Plzeň


72 letá žena přichází v lednu 1999 na interní oddělení pro intermitentně se vyskytující se bolesti v pravém podžebří a v celém epigastriu, propagující se do zad.

Průjmy, úbytek hmotnosti.

Obj. : dýchání čisté, sklípkové, akce srdeční pravidelná, klidná, ozvy ohraničené, bez modifikace.

Frekvence 82/min. TK 130/85 mm Hg.

Břicho pod úrovní hrudníku, dýchá v celém rozsahu, bez známek NPB. Játra zasahují 3- 4 prsty přes oblouk žeberní.

12.1.88 sono obou podžebří : játra lehce větší, v horní části pravého laloku je objemné ložisko zasahující až do levého laloku, velikosti 13x7x9 cm, převážně hyperechogenní, zejména ve ventrální části s hypo až anechogenními okrsky. Ložisko je ostře ohraničené, oproti okolnímu parenchymu jater je hyperechogenní složka hypervaskularizovaná. Žlučové cesty nerozšířeny, stav po CHCE. Pankreas mírně atrofický. Obě ledviny a slezina přiměřený nález.

Závěr : objemné ložisko v játrech, dif. dg. spíše odpovídá hemangimu, nelze vyloučit ani metastázu.

28.1.99 CT epi a mezogastria : v.s. hemangiomy v játrech, dif. dg. tumor či metastatická ložiska nelze vyloučit, cysty v játrech.

Scintigrafické zobrazení - scintigrafická detekce hemangiomu :

Provedeno scintigrafické vyšetření hemangiomu značenými erytrocyty 99mTc (přípravek UltraTAG RBC) - odběr krve pacienta, označení erytrocytů in vitro a zpětná reinjekce pacientovi. Po 30 minutách, kdy předpokládáme rovnoměrnou distribuci značených erytrocytů v krevním oběhu pacienta, proveden SPECT jater (obr. č. 1). Gamakamera Picker XP 2000, krok 3 st., trvání záznamu 20 sec., počet kroků 60, dráha rotace 360 st.. Kolimátory LEHR.

UltraTag RBC: Detekce hemangiomu - SPECT
/ Obrázek č. 1: detekce hemangiomu pomocí značených erytrocytů 99mTc, SPECT
(v dolní řadě vybraný transversální, sagitální a koronární řez) - negativní nález,
prokázán pouze defekt krevní hotovosti /


Nález:

na všech záznamech pozorujeme rozsáhlý defekt krevní hotovosti v oblasti proximální části jater velikosti cca 12x6 cm, zasahující do pravého i levého laloku. Další defekt je přítomen v oblasti pravého laloku laterokaudálně o velikosti cca 3x4 cm. Zvýšenou krvní hotovost v játrech neprokazujeme.

Závěr : veliký ložiskový deficit krevní hotovosti v proximální části jater, zasahující oba laloky, dašlí ložisko přítomno v pravém laloku kaudálně – tumor? meta? cysta?

Nález neprokazuje přítomnost hemangiomů v játrech.

16.-24.3.99 hospitalisace na interním oddělení :

  • biopsie jater : prokázána metastáza karcinoidu
  • enteroklýza : tři drobné defekty v orální části ilea ve středním mesogastriu, nevylučuji drobná ložiska karcinoidu, špatně přehledná část ascendens – susp. tlakové změny. Hiátová hernie.
  • lymfografie : meta proces v pánevních uzlinách oboustranně, dále i v tříselných uzlinách vlevo, některé uzliny jsou jen mírně zvětšené, většina je jich nezvětšených, v řadě uzlin je však patologická struktura. Blokádu míznic neprokazujeme.

1.-2.4.99 scintigrafie nádoru pomocí analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan): provedeny celotělové a cílené záznamy za 5 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka (obr.č. 2,3,4).. Na snímcích je patrné rozsáhlé ložisko s mírně zvýšenou kumulací v levém laloku jater, ložisko o nehomogenní struktuře má maximální rozměry cca 12x10 cm. Další, drobnější ložisko o průměru cca 3 cm lze diferencovat při dolním okraji pravého laloku ventrálně.

Dále je patrná nepochybná patologická kumulace pruhovitého tvaru promítající se přibližně do středního mesogastria – ložisko je orientováno svou dlouhou osou v kraniokaudálním směru a má maximální rozměry cca 10x3 cm.

Vzhledem k dostatečné výpovědní hodnotě planárních snímků zobrazení SPECT nebylo prováděno.

OctreoScan: karcinoid
/ Obr. č. 2 – AP projekce 5 hodin po aplikaci /

 

OctreoScan: karcinoid   OctreoScan: karcinoid
/ Obr. č. 3 – AP projekce 24 hodin po aplikaci /   / Obr. č. 4 – PA projekce 24 hodin po aplikaci /

Závěr : nález svědčí pro udávaný karcinoid s primárním ložiskem ve středním mesogastriu (pravděpodobně část ilea) a meta postižením jater.

4/99 pacientka odeslána k terapii na onkologickou kliniku.


Závěr:
 
scintigrafické vyšetření vyloučilo diagnosu hemangiomu a prokázalo karcinoid – lokalizovalo primární ložisko a potvrdilo podezření vzniklé při enteroklýze.


Pracoviště:

Vojenská nemocnice Plzeň
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. František Bláha
Dr. Beneše 9
304 46 Plzeň

kontakt na autora:
tel. 019/27 95 57
blaha.onm@vojnem-plzen.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software