KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-3 ze dne 09.03.2000
 

Detekce karcinoidu pomocí preparátu OctreoScan

Papírková D., Staníček J.
Odd. nukleární medicíny
Masarykův onkologický ústav Brno


Anamnéza: 54letý muž bez závažného onemocnění jak v osobní tak v rodinné anamnéze.

Subjektivní potíže pacienta: dva roky průjem, bolesti v podbříšku křečovitého charakteru, zarudnutí v obličeji a na krku (zprvu přechodné, poté trvalé), zvýšené pocení.

Výsledky ostatních vyšetření: biochemický screening v normě, jen CEA 3,8.

Nálezy ostatních zobrazovacích metod: CT- tu. pankreatu s pakety zvětšených uzlin.


Scintigrafické zobrazení:

Vyšetření prováděno na gamakameře Picker XP 2000, kolimátory MEGAP PAR. Akvizice SPECT: krok 3°, počet kroků: 60, doba záznamu jednoho kroku: 25 s, dráha rotace 180° pro každou ze dvou hlav.
Příprava pacienta: před prvním dnem vyšetření tekutá strava, ráno pouze pít. Před druhým dnem večer projímadlo (Fortrans), v případě potřeby klyzma.

OctreoScan: planární zobrazení   OctreoScan: SPECT - transversální řezy
/ Obrázek č.1: planární zobrazení /   / Obrázek č.2: SPECT: transversální řezy /
     
OctreoScan: SPECT - koronární řezy  

Scintigrafie: 6.12.99, planární (obr. 1) i SPECT (obr. 2, 3) zobrazení za 24 a 48 hod po aplikaci 150 MBq
111
In-pentetreotidu (přípravek OctreoScan).

Nález: tumor lokalisovaný retroperitoneálně od úrovně hilu ledvin po promotorium, 13 cm délky a 6 cm šířky.

/ Obrázek č.3: SPECT: koronální řezy /    


Diskuse:

následně po vyšetření provedena explorativní laparotomie, zjištěna tu. infiltrace radixu mesenteria, chir. pro rozsah neřešitelná, histol. potvrzen maligní argentafilní karcinoid. Přínos NM vyšetření byl ve vyloučení postižení pankreatu, lokalisaci tu. do oblasti radixu mesenteria. Následuje symptomatická léčba Somatulinem s postupným ústupem subjektivních potíží.


Pracoviště:

Masarykův onkologický ústav
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Miroslava Ilievová
Žlutý kopec 7
BRNO


kontakt na autory:
tel. 05 - 4313 3101
e-mail:
kovar@mou.cz

   

zobrazit předchozí kazuistiku

zobrazit následující kazuistiku

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software