KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-4 ze dne 09.03.2000
 

Detekce karcinoidu pomocí preparátu OctreoScan

Staníček J., Papírková D.
Odd. nukleární medicíny
Masarykův onkologický ústav Brno


Anamnéza: 71letá žena, léčena Thyroxinem pro hypothyreosu.

Subjektivní potíže pacienta: nepravidelné návaly horka se zarudnutím kůže obličeje a krku.

Výsledky ostatních vyšetření: biochemický screening v normě, včetně HIOK v moči.

Nálezy ostatních zobrazovacích metod: CT- ložiskový proces jaterní neznámé etiologie.

 

Scintigrafické zobrazení:

Vyšetření prováděno na gamakameře Picker XP 2000, kolimátory MEGAP PAR. Akvizice SPECT: krok 3°, počet kroků: 60, doba záznamu jednoho kroku: 25 s, dráha rotace 180° pro každou ze dvou hlav.
Příprava pacienta: před prvním dnem vyšetření tekutá strava, ráno pouze pít. Před druhým dnem večer projímadlo (Fortrans), v případě potřeby klyzma.

OctreoScan: celotělové planární zobrazení   OctreoScan: SPECT - transversální řezy
/ Obrázek č.1: celotělové zobrazení /   / Obrázek č.2: SPECT, transversální řezy /

 

OctreoScan: SPECT - koronální řezy  

Scintigrafie: 27.9.1999- planární i SPECT vyšetření (viz obr.1,2,3) za 24 a 48 hod po aplikaci 150 MBq 111In-pentetreotidu (přípravek OctreoScan).

Nález: několik tu. ložisek v jaterním parenchymu, největší na rozhraní pravého a levého laloku, prům. 60-65 mm, a několik dalších rozptýlených v jaterním parenchymu /4 v pravém a 2 v levém laloku/.

/ Obrázek č.3: SPECT, koronální řezy /    


Diskuse:


histologicky karcinoid seu karcinom pankreatu. Přínos vyšetření NM spočívá v diferenciální diagnose díky detekci somatostatinových receptorů typických pro karcinoid a lokalizaci nálezu v jaterním parenchymu.


Pracoviště:

Masarykův onkologický ústav
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Miroslava Ilievová
Žlutý kopec 7
BRNO


kontakt na autory:
tel. 05 - 4313 3101
e-mail:
kovar@mou.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software