KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-5 ze dne 09.03.2000
 

Detekce recidivy ca. descendentis pomocí preparátu CEA-Scan

Papírková D., Staníček J.
Odd. nukleární medicíny
Masarykův onkologický ústav Brno


Anamnéza: 52letý muž. V roce 1997 operován pro ca. sestupného tračníku, provedena levostranná hemikolektomie s násl. 6 seriemi chemoterapie. V dubnu 1999 laparotomická revise pro lokální recidivu, současně zjištěny jaterní metastasy a provedena resekce 8. segmentu pravého laloku. Další revise v srpnu 1999, opět pro lokální recidivu s infiltrací přední stěny břišní, provedena resekce se zavedením vodičů pro brachyterapii.

Subjektivní potíže pacienta: přijat pro zvracení trvající několik dní, k vyloučení organické příčiny.

Výsledky ostatních vyšetření: CEA 179,9…204,4.
RTG a CT vyš.: neprokazuje organickou příčinu potíží.

 

Scintigrafické zobrazení:

Scintigrafie provedena dne 3.1.2000, planární i SPECT vyšetření (viz obr. 1,2,3) za 5 a 24 hod po aplikaci 600 MBq 99mTc antiCEA Fab´ fragmentu, (přípravek CEA-Scan). Vyšetření prováděno na gamakameře Picker XP 2000, kolimátory LEHR PAR. Akvizice SPECT: krok 3°, počet kroků: 60, doba záznamu jednoho kroku: 25 s, dráha rotace 180° pro každou ze dvou hlav.
Příprava pacienta: před prvním dnem vyšetření tekutá strava, ráno pouze pít. Před druhým dnem večer projímadlo (Fortrans), v případě potřeby klyzma.

CEA-Scan: planární zobrazení  

/ Obrázek č. 1: planární zobrazení abdominální oblasti, projekce AP v rozdílném kontrastu /

     
CEA-Scan: celotělový sken   CEA-Scan: 3D rekonstrukce
/ Obrázek č. 2: celotělové zobrazení,
projekce AP a PA/
  / Obrázek č. 3: 3D rekonstrukce SPECT /


Nález:

ložisko kumulace v oblasti levé jámy kyčelní, před a. iliaca communis, laločnatého tvaru, výšky 6 cm a šířky 4 cm. Játra se zvětšeným levým lalokem, jejich parenchym velmi hrubě nehomogenní se splývajícími ložisky zvýšené kumulace. Vedl. nález: rozepjaté kolon ascendens. Resume: tumor levé jámy kyčelní, meta hepatis.


Diskuse:

metoda prokázala přítomnost recidivy histologicky již potvrzeného a několikrát operovaného karcinomu tlustého střeva. Metoda nukleární medicíny byla s výhodou použita jako doplněk CT, které v oblasti pooperačních změn recidivu nádoru nezachytilo.


Pracoviště:

Masarykův onkologický ústav
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Miroslava Ilievová
Žlutý kopec 7
BRNO


kontakt na autory:
tel. 05 - 4313 3101
e-mail:
kovar@mou.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software