KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-200 ze dne 11.10.2013
 

Potvrzení metastáz i primární lokalizace neuroendokrinního karcinomu tenkého střeva
pomocí preparátu 111In-OctreoScan

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Muž, 64 let.

Pacient s triplicitou (ca laryngu, ca štítnice, ca prostaty), s nálezem v játrech (dle HV chromogranin pozitivní tumor neuroendokrinní), přichází k došetření možného karcinoidu (primum + metastázy) pomocí preparátu Octreoscan. 
Předběžný onkologický závěr před vyšetřením somatostatinových receptorů na podkladě konzultace patologa: celkový obraz i výsledek imunohistologického vyšetření odpovídá neuroendokrinnímu tumoru produkujícímu serotonin, v jaterní lokalizaci jde nejspíše o meta postižení, lokalizace primárního nádoru přichází v úvahu nejspíše v tenkém střevě či pankreatu. 

Z rodinné anamnézy: matka zemřela v 50 letech (ca prsu), otec v 70 letech (ca prostaty)

Z osobní anamnézy: triplicita (viz výše), diabetes mellitus, polyalgický vertebrogenní syndrom, hypacusis

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, obezita, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg.80/min, TK 150/80 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: při základním vyšetření krevní obraz v normě, biochemicky zvýšené hodnoty glukózy, HIOK 318, chromogranin 947.

Z vyšetřovacího programu: 

SONO krku-v těsné blízkosti jugulární žíly vlevo drobnější izoechogenní uzlina velikosti do 1cm, spíše benigního typu
UZ břicha a jater-vícečetné ložiskové postižení jater po punkci, echogenní útvar průměru 24 mm nasedající na dorzální stěnu močového měchýře vpravo.
RTG plic-bez patologie
CT břicha-vícečetné ložiskové postižení jater, v.s.meta ve steatotickém terénu
Koloskopie a sigmoideoskopie-polypoidní léze rekta, zevní hemoroidy
Gastroskopie-fyziologický nález na jícnu, žaludku a orální části D2.

Doplněno tedy vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In-OctreoScan, kde jak při celotělovém vyšetření tak i při metodě SPECT/CT patrny zřetelné vícečetné ložiskové depozice radiofarmaka v oblasti jater (nejrozsáhlejší ložisko na rozhraní segmentů VII a VIII) a dále pak v pravém hypogastriu a to jak za 4, tak i za 24 hodin po aplikaci, neměnící svoji sytost, resp. lokalizaci-viz obr. příloha. Vyšetření prováděno po aplikaci 111 MBq, na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem MEGAP-Par postupem dle platných doporučení.

Jde tedy o zcela zřetelnou vícečetnou patologicky zvýšenou expresi somatostatinových receptorů v oblasti jater a pravého hypogastria, což je nález potvrzující diagnózu karcinoidu.
Tento obraz je navíc v souhlase s vyšetřením CT, stejně jako s předběžným onkologickým závěrem. Pacient předán zpět do péče onkologů, kde dalším kombinovaným léčebně-diagnostickým postupem potvrzena diagnóza primárního karcinoidu tenkého střeva s meta postižením jater.


Diskuse: z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí 111In-OctreoScan v diagnostice a stagingu karcinoidů a jejich metastáz exprimujících somatostatinové receptory a rovněž při výběru léčebné taktiky. Navíc jde o metodu neinvazivní. Výtěžnost samozřejmě vzrůstá při kombinaci s konvenčními zobrazovacími metodami (SPECT/CT).

Závěr: tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti se scintigrafickým vyšetřením pomocí 111In-OctreoScan při diagnostice gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinomů (v.č.metastáz) pomocí zobrazení somatostatinových receptorů.
Octreoscan lze v této indikaci doporučit jako metodu první volby ještě před provedením PET.
Obr.1: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 4 a  24 hodin po aplikaci radiofarmaka s  vícečetnými patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti jater a v pravém hypogastriu.

/ Obr.1: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou „whole body“ za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka
s vícečetnými patologickými ložiskovými depozicemi radiofarmaka v oblasti jater a v pravém hypogastriu. /
Obr.2: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT/CT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v oblasti jater.

/ Obr.2: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT/CT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,
sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v oblasti jater. / Obr.3: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT/CT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v pravém hypogastriu.

/ Obr.3: Scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan metodou SPECT/CT s následnou rekonstrukcí v rovině transversální,
sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s patologickou depozicí radiofarmaka v pravém hypogastriu. / Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software