KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-202 ze dne 17.1.2014
 

Střevní karcinoid s jaterní metastázou a patologickým nálezem ve štítné žláze

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Pavel Širůček
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

49 letý muž 
NO: Pacient byl odeslán k vyšetření na naši kliniku pro následující subjektivní potíže a objektivní nález. Pacient se potí, je neklidný, má občasné palpitace, průjmy. Laboratorně je vyšší hladina chromograninu A, mírně vyšší hladina HIOK. Na CT enteroklýze je vedlejším nálezem susp. adenom levé nadledviny velikosti 4-5 cm, což je potvrzeno sonograficky. S játry 01.10.09 13:30 S játry se nikdy neléčil, nyní cystické ložisko jater/podjaterní krajiny. Indikován k laparoskopické revizi a marsupializaci cysty jater.
Bylo provedeno scintigrafické vyšetření.

Scintigrafie Octreoscanem:

I.v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Provedli jsme pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 2), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 hodiny (obr. 3) a za 24 hod. (obr. 4, 5, 6).
Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v tenkém střevě vpravo od střední čáry.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v tenkém střevě vpravo od střední čáry. /Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve střevě vpravo laterálně.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko ve střevě vpravo laterálně. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na velké ložisko v horní části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na velké ložisko v horní části pravého jaterního laloku. / 


Je patrná fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, v ledvinách a močovém měchýři, v GIT. Dále pozorujeme dvě ložiska ve střevě a velké patologické ložisko zvýšené depozice radiofarmaka v horní části pravého jaterního laloku. Dále je patologické ložisko v pravém laloku štítné žlázy.
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů ve střevě, v játrech a pravém laloku štítné žlázy.

Vzhledem k patologickému nálezu ve štítné žláze jsme za 2 dny po prvním scintigrafickém vyšetření provedli scintigrafii štítné žlázy za 15 minut po i.v. podání 120 MBq 99mTc-technecistanu sodného (generátor Mo-Tc Ultratechnekow firmy Mallinckrodt Medical) (obr. 7).Obr. č. 7: Scintigrafie štítné žlázy s označením afunkčního uzlu v pravém laloku nodozní strumy.

/ Obr. č. 7: Scintigrafie štítné žlázy s označením afunkčního uzlu v pravém laloku nodozní strumy. / Zjišťujeme nodozní strumu s velkým afunkčním uzlem v pravém laloku štítné žlázy – lokalizací tedy odpovídá zvýšené depozici oktreotidu při vyšetření Octreoscanem. 

Závěr:

U uvedeného pacienta jsme scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem zjistili dvě patologická ložiska ve střevě, ložisko v pravém jaterním laloku a v pravém laloku štítné žlázy (které odpovídá afunkčnímu uzlu v nodozní strumě). Nejspíše se jedná o ložiska karcinoidu ve střevě s metastázou v játrech. Etiologie nálezu ve štítné žláze bude zjištěna po operačním řešení nodozní strumy s afunkčním uzlem.Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz 
pavel.sirucek@fnspo.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software