KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-221 ze dne 16.03.2015
 

Neuroendokrinní nádor rekta s jaterními a kostními metastázami


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity 


Kazuistika:

NO: U 60letého muže byl zjištěn neuroendokrinní nádor rekta, který byl následně odoperován. Pacient s tumorem rekta bezprostředně za svěrači prominujícím do lumen velikosti cca 2x2,5 cm. Histologie: neuroendokrinní nádor G2 T3N2M1, G2, st. IV. Předtím před 4 roky odstranění benigního polypu.
Na CT i metastáza presakrálně, postižení pánevních uzlin a mnohočetné postižení jater.

Nasazena terapie Sandostatinem LAR 30 mg i.m.

Nemocný byl odeslán za 7 měsíců k vyšetření Octreoscanem. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha a stehen za 5 hod. (obr. 1, 2, 3), a 24 hod. (obr. 4, 5) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).

Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. /
Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložiska v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložiska v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v distální části  pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře fúze obrazů, uprostřed SPECT, dole CT.
Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v distální části pravého jaterního laloku. / 

Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. /
Obr. č. 5: FFúze obrazů SPECT a CT – vlevo levá stehenní kost, vpravo dolní části břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Nahoře SPECT, uprostřed CT, dole fúze obrazů. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární. Zaměřeno na ložisko v distální části  levé stehenní kosti, vpravo zaměřeno na ložisko aktivity podmíněné kontaminací.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vlevo levá stehenní kost, vpravo dolní části břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Nahoře SPECT, uprostřed CT, dole fúze obrazů. Vždy nad sebou: vlevo transverzální řezy, uprostřed sagitální řezy, vpravo koronární.
Zaměřeno na ložisko v distální části levé stehenní kosti, vpravo zaměřeno na ložisko aktivity podmíněné kontaminací. / 
Popis vyšetření:

Dochází k fyziologické depozici radioaktivity v játrech, ve slezině, v obou ledvinách, močovém měchýři, tlustém střevě. Dále jsou za 5 i 24 hod. patrná mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioindikátoru v játrech, dále ložisko v pánvi presakrálně a v suprakondylární části levé kosti stehenní.
Závěr: Nález svědčí pro mnohočetná metastatická ložiska neuroendokrinního nádoru v popsaných lokalizacích. 

Závěr:

U 60letého muže byly scintigraficky potvrzeny mnohočetné metastázy neuroendokrinního tumoru v játrech a ve skeletu.


Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty
Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software