KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-222 ze dne 05.05.2015
 

Nádorová duplicita, metastatický karcinoid


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity 


Kazuistika:

NO: 64letý pacient s nádorovou duplicitou – histologicky verifikovaným spinocelulárním karcinomem hlasivky (zevní radioterapie) a zjištěným metastatickým postižením jater a pankreatu s nejasným primárním nádorem (ověřeno biopticky – biopsie pod CT kontrolou ze dvou jaterních ložisek).

CT břicha: játra normální velikosti, v S4a hypodenzní ložisko vel. 50 x 60 mm charakteru metastáz, v pravém jaterním laloku čtyři obdobná drobná ložiska velikosti 3-12 mm a v levém laloku jedno ložisko velikosti 10 mm. V těle pankreatu ložisko velikosti 14 mm, ostatní v normě.
RTG plic: bez patologie.
CT plic: nespecifický drobný uzlík v S2 pravého laloku plic, ale vzhledem k primární dg nelze vyloučit metastázu, diskrétní mediastinální a hilová lymfadenopatie.

Elevace kyseliny vanilmandlové v moči: 40,3 umol/24 hod. (norma 0-33 umol). 

Odeslán onkologem k vyšetření Octreoscanem k posouzení rozsahu onemocnění. Na základě výsledku tohoto vyšetření bude rozhodnuto o indikaci léčby Sandostatinem. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 5 hod. (obr. 1), a 24 hod. (obr. 2-5) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).
Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na  ložisko v levém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. /

Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / 
Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vlevo nahoře SPECT, vlevo uprostřed CT, vlevo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. Vpravo nahoře SPECT, vpravo uprostřed CT, vpravo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vlevo nahoře SPECT, vlevo uprostřed CT, vlevo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. Vpravo nahoře SPECT, vpravo uprostřed CT, vpravo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / 
Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vlevo nahoře SPECT, vlevo uprostřed CT, vlevo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. Vpravo nahoře SPECT, vpravo uprostřed CT, vpravo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vlevo nahoře SPECT, vlevo uprostřed CT, vlevo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. Vpravo nahoře SPECT, vpravo uprostřed CT, vpravo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. /
Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vlevo i vpravo nahoře SPECT,  uprostřed CT,  dole fúze obrazů, zaměřeno na dvě ložiska na povrchu těla v dolní části břicha ve střední čáře. Jedná se o kontaminaci.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vlevo i vpravo nahoře SPECT, uprostřed CT,
dole fúze obrazů, zaměřeno na dvě ložiska na povrchu těla v dolní části břicha ve střední čáře. Jedná se o kontaminaci. / 
Popis vyšetření:

Dochází k fyziologické depozici radioaktivity ve slezině, v obou ledvinách, játrech, střevě, močovém měchýři. Dále je za 5 i 24 hod. patrné velké patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity oválného tvaru ve ventromediální části pravého jaterního laloku s defektem centrálně a kaudálně, další ložisko v levém laloku jater a dvě ložiska ještě v pravém laloku, ložisko v břiše v pravém mesogastriu. Závěr: čtyři ložiska se zvýšenou depozicí radioaktivity v pravém a levém jaterním laloku, další ložisko v břiše v pravém mesogastriu. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v této lokalizaci - pro přítomnost metastáz neuroendokrinního nádoru.

Závěr:

U 64letého muže jsme pomocí vyšetření Octreoscanem prokázali mnohočetné jaterní metastázy a ložisko v pravém mesogastriu – zde by se mohlo jednat o primární nádor ve střevě.


Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty
Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2015, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software