KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-223 ze dne 05.05.2015
 

Insulinom


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity 


Kazuistika:

39letá žena
NO: U 39leté ženy jsou zaznamenány časté epizody hypoglykémie. Ultrasonografické vyšetření a vyšetření počítačovou tomografií bylo negativní. 

Žena byla odeslána onkoložkou ke scintigrafickému vyšetření pro podezření na insulinom.

Scintigrafie Octreoscanem:
I.v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Provedli jsme pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4,5 hod. (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 2, 3, 4), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a části pánve kombinovanou s CT za 4,5 hodiny (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 2, 3, 4).
Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4,5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v epigastriu vpravo od střední čáry.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4,5 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v epigastriu vpravo od střední čáry. /

Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v epigastriu vpravo od střední čáry.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v epigastriu vpravo od střední čáry. / 
Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v epigastriu vpravo od střední čáry.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v epigastriu vpravo od střední čáry. / 
Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT a samostatné obrazy CT v řezech transverzálních, koronárních a sagitálních. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v epigastriu vpravo od střední čáry.

/ Obr.č.4: Fúze obrazů SPECT a CT a samostatné obrazy CT v řezech transverzálních, koronárních a sagitálních. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v epigastriu vpravo od střední čáry. /

Je patrná fyziologická depozice radioaktivity v obou ledvinách, játrech, slezině, střevě, močovém měchýři. Dále pozorujeme (především za 24 hod., méně výrazně při vyšetření za 4,5 hod.) malé patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity okrouhlého tvaru těsně vpravo od střední čáry v epigastriu, dle CT je toto ložisko lokalizováno v hlavě pankreatu. 
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v hlavě pankreatu. V souvislosti s klinickými příznaky se zřejmě jedná o insulinom.

Závěr:
U 39leté ženy jsme scintigrafickým vyšetřením pomocí Octreoscanu prokázali akumulující ložisko v epigastriu vpravo. Dle CT, které bylo součástí hybridního zobrazení SPECT/CT, bylo ložisko lokalizováno v hlavě pankreatu. Vzhledem ke klinickým příznakům se zřejmě jedná o insulinom.Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty
Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2015, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software