KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-224 ze dne 17.05.2015
 

Jaterní metastáza neuroendokrinního nádoru neznámé lokalizace – kontrolní vyšetření Octreoscanem


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity 


Kazuistika: Podrobnější informace uvedeny v kazuistice ONK-196
Jedná se o 48letého pacienta, který prodělal operaci – resekci jaterního segmentu V – histologicky byla prokázána metastáza neuroendokrinního nádoru neznámé etiologie.
Za měsíc po této operaci byl pacient odeslán chirurgem ke scintigrafickému vyšetření k průkazu primárního tumoru. Při vyšetření Octreoscanem jsme prokázali patologické ložisko zvýšené depozice radiofarmaka v mediokaudální části pravého jaterního laloku.

Za 4 měsíce po tomto scintigrafickém vyšetření byla provedena zevní radioterapie pomocí CyberKnife.

Za 20 měsíců po prvním scintigrafickém vyšetření byl pacient odeslán onkologem ke kontrolnímu vyšetření. Dle MR je popsána progrese jaterního ložiska, hladina chromograninu A je v normě. 

Scintigrafie Octreoscanem:
I.v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1) a za 23 hod. (obr. 2), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 23 hodiny (obr. 1, 2).
Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře: zaměřeno na ložisko v játrech, vpravo dole: zaměřeno na nevýrazné ložisko v srdci.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře: zaměřeno na ložisko v játrech, vpravo dole: zaměřeno na nevýrazné ložisko v srdci. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 23 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře: zaměřeno na ložisko v játrech, vpravo dole: zaměřeno na nevýrazné ložisko v srdci.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 23 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře: zaměřeno na ložisko v játrech, vpravo dole: zaměřeno na nevýrazné ložisko v srdci. / Je patrné patologické ložisko zvýšené depozice radiofarmaka v mediokaudální části pravého jaterního laloku a nevýrazné ložisko v oblasti srdce. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v této lokalizaci. Ložisko je ve stejné lokalizaci jako při vyšetření před 20 měsíci, nevýrazné ložisko v srdci je nové. Kontrast jaterního ložiska je nyní o něco nižší.
Opět jako při minulém vyšetření se primární nádorové ložisko nepodařilo odhalit.


Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Katedra zobrazovacích metod Lékařské fakulty
Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2015, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software