Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Neuroendokrinní tumor mezi pankreatem a duodenem

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

NO: 72letá žena s chronickými průjmy s vysokou suspekcí na neuroendokrinní tumor, vysokou hladinou chromograninu A v séru. 
Endoskopická ultrasonografie zjišťuje ložisko mezi duodenem a pankreatem. Dle gastrofibroskopie je suspekce na gastrinom.
CT pankreatu je bez jednoznačných nádorových ložisek. Postkontrastně je vysycení drobného endoluminálního ložiska v ileální kličce dorzálně od transversa. 

Odeslána gastroenteroložkou k vyšetření Octreoscanem k potvrzení nádorového ložiska s přítomností somatostatinových receptorů. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia Intevo (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 4 a 24 hod. (obr. 1-6) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4  hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo zaměřeno na ložisko mezi pankreatem a duodenem.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo zaměřeno na ložisko mezi pankreatem a duodenem. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko mezi pankreatem a duodenem.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko mezi pankreatem a duodenem. / 
Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko mezi pankreatem a duodenem.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko mezi pankreatem a duodenem. /Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Řez axiální. Patrné ložisko mezi pankreatem a duodenem.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Řez axiální. Patrné ložisko mezi pankreatem a duodenem. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Řez koronární. Patrné ložisko mezi pankreatem a duodenem.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Řez koronární. Patrné ložisko mezi pankreatem a duodenem. / Závěr: dvě patologická ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů při hlavě pankreatu a duodenu. Nález zřejmě svědčí pro primární neuroendokrinní tumory. 

Závěr: 
U 72leté pacientky scintigraficky potvrzujeme dvě ložiska zřejmě primárního neuroendokrinního nádoru mezi pankreatem a duodenem.     Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz