KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 
 
 
 OctreoScan

DRN 4920 


Katalogový list  |  Souhrn údajů o přípravku  |  Příbalová informace  |  Kazuistiky  |  Foto  |Katalogový list

Souprava pro přípravu 111In
  Souprava pro přípravu 111In-pentetreotidu, inj.
  Indikace: Diagnóza neuroendokrinních tumorů
  Balení

MBq

mCi

122

3,3

 
Uchovávání:

obyčejná teplota
 
  Doba použitelnosti:
Doba použitelnosti:
24 hodin od referenčního data
6 hodin po rozředění
 
  Chemická forma: 111In-pentetreotid (po rozředění)  
  Poločas přeměny: 67,4 hod. (2,8 dne)  
  Energie záření gama: 171 a 245 keV  
  Objemová aktivita / ml: 111 MBq (3 mCi) k ref. datu  
  Měrná aktivita: beznosičový  
  Radionuklidová čistota: 111In: 99,0 %
max. 500 Bq 114mIn / MBq 111In k ref. datu
 
  Radiochemická čistota: ł 98 %  
  Složení: přípravek OctreoScan se skládá ze dvou injekčních lékovek:

Lahvička 4920 A
Indii(111In) chloridum 122 MBq / 1,1 ml

Lahvička 4920 B
Pentetreotidum 10,0 m g

Připravený roztok obsahuje citronan sodný, kyselinu citronovou, inositol, gentisovou kyselinu, chlorid železitý a kyselinu chlorovodíkovou 0,02 N. pH připraveného roztoku je 3,8 - 4,3.

 
 
 
 
 
 
 
 
Reg.číslo SÚKL:

88/211/93-C
 
  Kód VZP: 02077 In-OCTREOTIDE INJ., 111In  
  Směrná hodnota SÚJB: nádory: celotělová a statická scintigrafie 120 MBq
SPECT 150 MBq
   


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software