KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 
   Přípravek:  OctreoScan

 
  kód název
ONK-203 Pozdě diagnostikovaný karcinoid
Kopáček, Rudolf; 21.2.2014
ONK-204 Recidiva karcinoidu appendixu
Kopáček, Rudolf; 21.2.2014
ONK-206 Konstelace nálezů FDG PET/CT a vyšetření Octreoscanem při neuroendokrinním tumoru ilea a appendixu u polymorbidního nemocného
Zogala, David  -  Kubinyi, Jozef; 21.2.2014
ONK-202 Střevní karcinoid s jaterní metastázou a patologickým nálezem ve štítné žláze
Kraft, Otakar  -  Širůček, Pavel; 17.1.2014
NEU-33 Aperfúze mozku osmileté dívky
Širůček, Pavel; 17.1.2014
ONK-200 Potvrzení metastáz i primární lokalizace neuroendokrinního karcinomu tenkého střeva pomocí preparátu 111In-OctreoScan
Bernátek, Jaromír; 11.10.2013
ONK-201 Karcinoid ilea se sekundárním ložiskem v mesenteriu
Kraft, Otakar  -  Havel, Martin; 11.10.2013
ONK-198 Dlouhodobé sledování metastázy ACTH-produkujícího plicního neuroendokrinního tumoru pomocí přípravu Octreoscan
Zogala, David  -  Kubinyi, Jozef; 10.9.2013
ONK-199 Karcinoid tenkého střeva se sekundárním ložiskem v mesenteriu a pravděpodobným postižením pankreatu
Kraft, Otakar  -  Širůček, Pavel; 10.9.2013
ONK-195 SPECT/low dose CT detekce metastázy karcinoidu jejuna v retroperitoneální lymfatické uzlině
Doležal, Jiří; 22.7.2013
ONK-196 Jaterní metastáza neuroendokrinního nádoru neznámé lokalizace
Kraft, Otakar; 22.7.2013
ONK-197 Plicní karcinoid nebo malobuněčný karcinom plic
Kraft, Otakar; 22.7.2013
ONK-189 Karcinoid céka s jaterní metastázou
Kraft, Otakar; 5.6.2013
ONK-190 Karcinoid neznámé primární lokalizace s četnými jaterními a kostními metastázami
Kraft, Otakar; 5.6.2013
ONK-191 Pararektální karcinoid s jaterními a kostními metastázami
Kraft, Otakar; 5.6.2013
ONK-192 Žaludeční karcinoid s metastázou
Kraft, Otakar  -  Havlová, Gabriela; 5.6.2013
ONK-186 Falešně pozitivní nález při vyšetření preparátem 111In-OctreoScan
Zogala, David  -  Kubinyi, Jozef  -  Knotková, Valérie; 30.4.2013
ONK-187 Obrovský karcinoid jater s mnohočetnými kostními metastázami
Kraft, Otakar; 30.4.2013
ONK-183 Karcinoid s jaterními metastázami
Kraft, Otakar; 10.4.2013
ONK-174 Karcinoid terminálního ilea s jaterní metastázou
Kraft, Otakar  -  Širůček, Pavel; 10.1.2013
ONK-175 Neuroendokrinní tumor céka
Kraft, Otakar; 10.1.2013
ONK-176 Inoperabilní plicní karcinoid
Kraft, Otakar; 10.1.2013
ONK-177 Nádorová duplicita, vyšetření Octreoscanem
Kraft, Otakar; 10.1.2013
ONK-178 Detekce metastáz neuroendokrinního karcinomu těla pankreatu pomocí preparátu 111In-OctreoScan
Bernátek, Jaromír; 10.1.2013
ONK-179 Potvrzení diagnózy karcinoidu slinivky břišní pomocí preparátu 111In-OctreoScan
Bernátek, Jaromír; 10.1.2013
ONK-180 Generalizace karcinoidu neznámé primární lokalizace detekovaná pomocí preparátu 111In-OctreoScan
Bernátek, Jaromír; 10.1.2013
ONK-170 Invazivně rostoucí karcinoid pravděpobně tymického původu
Kraft, Otakar  -  Širůček, Pavel  -  Ullmann, Vojtěch; 28.8.2012
ONK-171 Neuroendokrinní tumor nejasné primární lokalizace s četnými jaterními a uzlinovými metastázami
Kraft, Otakar  -  Havel, Martin; 28.8.2012
ONK-172 Octreoscan - karcinoid ilea s jaterní metastázou – regrese po chemoembolizaci
Kraft, Otakar; 28.8.2012
ONK-173 Plicní karcinoid bez metastáz – scintigrafie předoperačně
Kraft, Otakar  -  Širůček, Pavel  -  Havel, Martin / Ullmann, Vojtěch; 28.8.2012
ONK-168 Obrovská jaterní metastáza s cystou nebo vzácný primární jaterní karcinoid
Kraft, Otakar  -  Dvořáčková, Jana; 4.5.2012
ONK-169 Metastazující karcinoid jako duplicitní tumor
Kraft, Otakar  -  Mrhač, Lubomír; 4.5.2012
ONK-161 Průkaz somatostatinových receptorů v generalizovaném karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT dutiny břišní
Doležal, Jiří; 8.2.2012
ONK-162 Stanovení somatostatinových receptorů před léčbou analogy somatostatinu u pacienta s inoperabilní neuroendokrinním karcinomem pankreatu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT dutiny břišní
Doležal, Jiří; 8.2.2012
ONK-163 Vyloučení extrahepatální diseminace karcinoidu před transplantací jater pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT dutiny břišní
Doležal, Jiří; 8.2.2012
ONK-164 Průkaz somatostatinových receptorů u recidivy neuroendokrinního tumoru z Merkelových buněk kůžena pravém předloktí před léčbou analogy somatostatinu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidemí
Doležal, Jiří; 8.2.2012
ONK-167 Plicní karcinoid s metastázou v omentu
Kraft, Otakar; 8.2.2012
ONK-152 Asymptomatický ložiskový proces jater
Svobodová, Jitka; 30.1.2012
ONK-153 Restaging před transplantací jater pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem u pacienta s hepatálními metastázami karcinoidu
Doležal, Jiří; 30.1.2012
ONK-154 Průkaz somatostinových receptorů u pacienta s neuroendokrinním karcinomem pankreatu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT před léčbou analogy somatostatinu
Doležal, Jiří; 30.1.2012
ONK-156 Karcinoid plic s četnými jaterními, kostními a střevními metastázami – lehká progrese
Kraft, Otakar; 30.1.2012
ONK-157 Zobrazení diseminace neuroendokrinního karcinomu do mediastina pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT
Doležal, Jiří; 30.1.2012
ONK-158 Scintigrafická detekce metastáz neuroendokrinního karcinomu žaludku v prekaválních retroperitoneálních lymfatických uzlinách
Doležal, Jiří; 30.1.2012
ONK-159 Detekce primárního ložiska neuroendokrinního karcinomu v ileu a jeho metastáz v lymfatických uzlinách a játrech pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT
Doležal, Jiří; 30.1.2012
ONK-160 Neúplný karcinoidový syndrom
Kraft, Otakar; 30.1.2012
ONK-144 Karcinoid duodena
Kraft, Otakar; 10.6.2011
ONK-145 Staging metastazujícího neuroendokrinního karcinomu ovaria pomocí scintigrafie a SPECT/low dose CT s 111In-pentetreotidem
Doležal, Jiří; 10.6.2011
ONK-146 Detekce nitrohrudní sarkoidózy pomocí scintigrafie a SPECT/low dose CT s 111In-pentetreotidem
Doležal, Jiří; 10.6.2011
ONK-147 Restaging karcinoidu ovaria pomocí celotělové scintigrafie a SPECT/CT dutiny hrudní a břišní s 111In-pentetreotidem
Doležal, Jiří; 10.6.2011
ONK-148 Průkaz somatostinových receptorů a staging u pacienta s neuroendokrinním karcinomem terminálního ilea pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT před léčbou analogy somatostatinu
Doležal, Jiří; 10.6.2011
ONK-149 Octreoscan – pozitivní nález
Kraft, Otakar; 10.6.2011
ONK-150 Karcinoid plic s četnými jaterními, kostními a střevními metastázami
Kraft, Otakar; 10.6.2011
ONK-134 Karcinoid pankreatu
Kraft, Otakar; 27.12.2010
ONK-135 Karcinoid plic – vyšetření Octreoscanem
Kraft, Otakar  -  Širůček, Pavel; 27.12.2010
ONK-136 Karcinoid tlustého střeva s mnohočetnými jaterními a uzlinovými metastázami
Kraft, Otakar; 27.12.2010
ONK-137 Generalizovaný karcinoid míšního epikonu
Švec, Jiří; 27.12.2010
ONK-138 Karcinoid pankreatu s četnými jaterními metastázami
Kraft, Otakar  -  Mrhač, Lubomír; 27.12.2010
ONK-139 Plicní karcinoid
Kraft, Otakar; 27.12.2010
ONK-140 Octreoscan – význam opakovaných scintigrafií
Kraft, Otakar  -  Širůček, Pavel; 27.12.2010
ONK-141 Staging metastazujícího bronchiálního karcinoidu pomocí scintigrafie a SPECT/CT s 111In-pentetreotidem před léčbou interferonem a analogy somatostatinu
Doležal, Jiří; 27.12.2010
ONK-142 Karcinoid jejuna, vyšetření Octreoscanem
Kraft, Otakar; 27.12.2010
ONK-143 Generalizovaný karcinoid retroperitonea
Kraft, Otakar; 27.12.2010
SKE-66 Galliová scintigrafie – pneumocystová pneumonie u syndromu získané imunodeficience
Kraft, Otakar; 27.12.2010
ONK-132 Octreoscan - karcinoid ilea s jaterními metastázami – částečná regrese
Kraft, Otakar; 4.8.2010
ONK-133 Průkaz přítomnosti somatostatinových receptorů u metastázujícího neuroendokrinního karcinomu hlavy pankreatu pomocí SPECT/CT s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®) před léčbou analogy somatostatinu
Doležal, Jiří; 4.8.2010
ONK-128 Jaterní metastáza karcinoidu
Kraft, Otakar; 26.3.2010
ONK-129 Mnohočetné jaterní metastázy karcinoidu ileocekální junkce, vyšetření Octreoscanem
Kraft, Otakar; 26.3.2010
ONK-130 Detekce primárního ložiska metastazujícího karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT
Doležal, Jiří; 26.3.2010
ONK-131 Staging plicního karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem
Doležal, Jiří; 26.3.2010
ONK-117 Generalizovaný karcinoid – částečná regrese metastatického postižení
Kraft, Otakar; 27.10.2009
ONK-118 Octreoscan - karcinoid ilea s jaterními metastázami – progrese onemocnění
Kraft, Otakar; 27.10.2009
ONK-119 Maligní metastazující karcinoid pankreatu - 111In-Octreoscan
Valeš, Jan; 27.10.2009
ONK-120 Zobrazení somatostinových receptorů v metastazujícím karcinoidu pomocí scintigrafie a SPECT/CT s 111In-pentetreotidem před léčbou analogy somatostatinu
Doležal, Jiří; 27.10.2009
ONK-121 Restaging metastazujícího karcinoidu před další chemoterapií pomocí celotělové scintigrafie a SPECT/CT s 111In-pentetreotidem
Doležal, Jiří; 27.10.2009
ONK-122 Meningeom
Bureš, Jaroslav; 27.10.2009
ONK-123 Karcinoid
Bureš, Jaroslav; 27.10.2009
ONK-124 Generalizovaný karcinoid – částečná regrese metastatického postižení (2) – další kontrola
Kraft, Otakar; 27.10.2009
ONK-125 Karcinoid appendixu, Octreoscan
Kraft, Otakar; 27.10.2009
ONK-126 Recidiva gastrinomu pankreatu (2)
Kraft, Otakar; 27.10.2009
ONK-115 Detekce metastáz malobuněčného kacinomu v lymfatických uzlinách v mediastinu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů a SPECT/CT
Doležal, Jiří; 30.7.2009
ONK-116 Průkaz somatostinových receptorů u pacienta s neuroendokrinním karcinomem na rozhraní těla a kaudy pankreatu a s metastázami v játrech pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT před léčbou analogy somatostatinu
Doležal, Jiří; 30.7.2009
ONK-114 Octreoscan – karcinoid plic, patologický scintigrafický nález ve štítné žláze
Kraft, Otakar; 6.5.2009
ONK-113 Octreoscan – primární nebo metastatický karcinoid ledviny s dalšími metastázami
Kraft, Otakar; 2.11.2008
ONK-112 Recidiva gastrinomu pankreatu
Kraft, Otakar; 1.8.2008
ONK-107 Octreoscan - karcinoid plic s metastázami v hilových uzlinách, negativní scintigrafický nález
Kraft, Otakar; 27.6.2008
ONK-109 Generalizovaný karcinoid – progrese metastatického postižení
Kraft, Otakar; 27.6.2008
ONK-110 Odhalení primárního ložiska karcinoidu v distálním ileu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan) u pacienta se solitární metastázou v pravém jaterním laloku
Doležal, Jiří; 12.6.2008
ONK-111 Zobrazení metastázy karcinoidu v lymfatické uzlině v mezenteriu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan) u pacienta s mnohočetnými metastázami v játrech
Doležal, Jiří; 12.6.2008
ONK-103 Duplexní tumor – karcinoid terminálního ilea s metastázami a karcinom sigmatu
Kraft, Otakar; 27.5.2008
ONK-104 Octreoscan - karcinoid appendixu
Kraft, Otakar; 27.5.2008
ONK-105 Octreoscan - karcinoid žaludku s jaterními, břišními a pánevními metastázami
Kraft, Otakar; 27.5.2008
ONK-106 Neuroendokrinní tumor pankreatu s metastatickým postižením jater
Svobodová, Jitka; 27.5.2008
ONK-98 Lokalizace karcinoidu pomocí 111In-OctreoScan
Bernátek, Jaromír; 2.4.2008
ONK-99 Generalizace karcinoidu detekovaná pomocí metody 111In-OctreoScan
Bernátek, Jaromír; 2.4.2008
ONK-100 Octreoscan - karcinoid ilea se solitátní jaterní a mnohočetnými uzlinovými metastázami
Kraft, Otakar; 2.4.2008
ONK-79 Maligní karcinoid a vliv scintigrafie s OctreoScanem na další terapii
Grecman, Vojtěch; 18.1.2008
ONK-90 Octreoscan – karcinoid ilea a céka (3) – stav po operaci
Kraft, Otakar; 18.1.2008
ONK-91 Karcinoid plic s kostním a jaterním postižením
Kraft, Otakar  -  Ullmann, Vojtěch; 18.1.2008
ONK-92 Odhalení primárního ložiska neuroendokrinního karcinomu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan) u pacienta s metastázami v játrech
Doležal, Jiří; 18.1.2008
ONK-93 Detekce recidivy neuroendokrinního karcinomu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan) a SPECT/CT v mediastinu a TH páteři
Doležal, Jiří; 18.1.2008
ONK-94 Generalizovaný karcinoid
Kraft, Otakar; 18.1.2008
ONK-95 Octreoscan – karcinoid plic
Kraft, Otakar; 18.1.2008
ONK-96 Karcinoid s mnohočetnými metastázami – kontrolní scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan)
Kraft, Otakar; 18.1.2008
ONK-87 Octreoscan – karcinoid plic
Kraft, Otakar; 23.11.2007
ONK-88 Průkaz přítomnosti somatostatinových receptorů v metastázách inzulárního typu jejunoileálního karcinoidu pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan) před léčbou analogy somatostatinu
Doležal, Jiří; 23.11.2007
ONK-89 Zobrazení ektopického gastrinomu v pyloru žaludku u pacienta s recidivující vředovou chorobou gastroduodena pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan)
Doležal, Jiří; 23.11.2007
ONK-85 Zobrazení ložiska atypického karcinoidu s centrální nekrózou v epigastriu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan)
Doležal, Jiří; 13.9.2007
ONK-86 Zjištění metastáz karcinoidu v mediastinu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan)
Doležal, Jiří; 13.9.2007
ONK-84 Mnohočetné metastázy karcinoidu do jater - Octreoscan
Valeš, Jan  -  Dědková, Barbora; 6.9.2007
ONK-82 Scintigrafické zobrazení akumulace pentetreotidu v zanětlivém infiltrátu v místě jizvy po lobektomii pro bronchiální karcinoid
Doležal, Jiří; 10.8.2007
ONK-83 Detekce recidivy astrocytomu v lobus frontalis u pacientky po operaci a radikálním ozáření pomocí scintigrafie se somatostatinovými receptory (OctreoScan)
Doležal, Jiří; 10.8.2007
ONK-80 Octreoscan – karcinoid ilea a céka (2)
Kraft, Otakar; 29.6.2007
ONK-81 Generalizovaný karcinoid
Kraft, Otakar; 29.6.2007
ONK-75 Octreoscan – karcinoid ilea a céka
Kraft, Otakar; 21.3.2007
ONK-76 Octreoscan - karcinoid terminálního ilea s jaterními metastázami
Kraft, Otakar; 21.3.2007
ONK-72 Karcinoid s mnohočetnými metastázami bez zjištění primární lokalizace
Kraft, Otakar; 27.2.2007
ONK-73 Recidiva a diseminace karcinoidu žaludku zjištěná pomocí metody 111In-OctreoScan
Bernátek, Jaromír; 27.2.2007
ONK-74 Detekce karcinoidu ovaria pomocí metody 111In-OctreoScan
Bernátek, Jaromír; 27.2.2007
ONK-68 Metastázoval 1,5 mm karcinoid appendixu?
Grecman, Vojtěch; 18.1.2007
ONK-71 Diseminace náhodně zjištěného karcinoidu appendixu zjištěná pomocí metody 111In-OctreoScan
Bernátek, Jaromír; 14.11.2006
ONK-70 Průkaz metastázy karcinoidu céka pomocí 111In-Octreoscan-kontrola po léčbě
Bernátek, Jaromír; 1.11.2006
ONK-67 111In-OctreoScan při maligním karcinoidu (dlouhodobé sledování)
Buncová, Marie; 27.9.2006
ONK-69 Přínos vyšetření pomocí metody 111In-OctreoScan v diagnostice insulinomu a jeho metastáz
Bernátek, Jaromír; 17.8.2006
ONK-63 Scintigrafický průkaz jaterních hemangiomů a metastáz karcinoidu v játrech
Křížová, Hana; 27.6.2006
ONK-62 Potvrzení vícečetného metastatického postižení při základní diagnoze dobře diferencovaného neuroendokrinního karcinomu pomocí 111In-OctreoScan
Bernátek, Jaromír; 18.5.2006
ONK-64 Zjištění infekčního zánětlivého fokusu v maxillárním sinu u pacientky s ACTH dependentním Cushingovým syndromem v rámci pátrání po ektopickém zdroji ACTH pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan)
Doležal, Jiří; 18.5.2006
ONK-65 Detekce bronchiálního karcinoidu v levém plicním hilu u pacientky s glukagonomem duodena a bilaterální nodulární hyperplazií nadledvin pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan)
Doležal, Jiří; 18.5.2006
ONK-60 Mnohočetný metastatický rozsev u pacienta s karcinoidem pravé ledviny diagnostikovaný pomocí 111In-OctreoScan
Bernátek, Jaromír; 4.5.2006
ONK-61 Detekce karcinoidu v oblasti mesenteria pomocí 111In-OctreoScan
Bernátek, Jaromír; 4.5.2006
ONK-58 Zobrazení glukagonomu pankreatu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan) u pacientky bez známek hormonální aktivity nádoru
Doležal, Jiří; 16.3.2006
ONK-59 Detekce gastrinomu v hlavě pankreatu pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan) u pacienta s Zollinger-Ellisonovým syndromem
Doležal, Jiří; 16.3.2006
ONK-56 Staging karcinoidu tenkého střeva pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan) u pacientky s flash syndromem
Doležal, Jiří; 9.2.2006
ONK-57 Detekce metastáz v mesenteriálních lymfatických uzlinách u pacienta s vícečetnými karcinoidy tenkého střeva pomocí scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan)
Doležal, Jiří; 9.2.2006
ONK-50 Metastázy karcinoidu ilea – další sledování
Kraft, Otakar; 20.1.2006
ONK-54 Akumulace pentetreotidu (OctreoScanu) v místě zánětu
Doležal, Jiří; 20.1.2006
ONK-55 Průkaz progrese metastatického postižení jater pomocí opakované scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan)
Doležal, Jiří; 20.1.2006
ONK-49 Octreoscan - vliv nálezu na léčebnou strategii
Kraft, Otakar; 26.11.2005
ONK-43 111In-OctreoScan v diagnostice karcinoidu
Bernátek, Jaromír; 30.6.2005
ONK-38 Progrese metastáz karcinoidu ilea
Kraft, Otakar; 8.4.2005
ONK-39 Scintigrafická detekce gastrinomu pomocí 111In-OctreoScan
Bernátek, Jaromír; 6.4.2005
ONK-34 Průkaz recidivy a metastáz karcinoidu céka pomocí 111In-Octreoscan
Bernátek, Jaromír; 14.2.2005
ONK-35 Zobrazení karcinoidu v oblasti mediastina pomocí 111In-OctreoScan
Bernátek, Jaromír; 14.2.2005
ONK-37 Průkaz recidivy karcinoidu tenkého střeva pomocí 111In-OctreoScan
Bernátek, Jaromír; 14.2.2005
ONK-33 Karcinoid thymu - Octreoscan a jeho přínos k diagostice
Chodacki, Aleš  -  Rosendorf, Vladimír  -  Chládek, Antonín; 21.1.2005
ONK-32 Středně diferencovaný neuroektodermální karcinom - atypický karcinoid
Bernátek, Jaromír; 17.1.2005
ONK-31 Metastázy maligního karcinoidu - scintigrafie OctreoScanem
Bernátek, Jaromír; 12.1.2005
ONK-27 Metastatická kalcifikace plic při hyperkalcemii v důsledku endokrinně aktivního tumoru s PTH-like substancí
Buncová, Marie  -  Urbánek, Jan; 8.11.2004
ONK-25 Detekce metastáz ve slezině u pacienta s karcinoidem žaludku pomocí scintigrafie s In-111 OctreoScanem
Doležal, Jiří; 30.12.2003
ONK-23 Mnohočetné jaterní metastázy karcinoidu z neznámého primárního zdroje
Kraft, Otakar; 9.4.2003
ONK-21 Diagnostika karcinoidu pomocí 111 In - Octreoscanu
Malán, Alexander; 4.3.2003
ONK-19 Poznámky k OctreoScanu při plicním karcinoidu
Buncová, Marie; 22.2.2002
ONK-17 Karcinoid ilea s mnohočetnými metastázami
Kraft, Otakar; 29.5.2001
ONK-11 Karcinoid tenkého střeva
Kraft, Otakar; 22.2.2001
ONK-14 Scintigrafické zjištění gastrinomu pomocí preparátu OctreoScan
Hollerová, Věra; 31.5.2000
END-1 Diagnostika gastrinomů pankreatu
Kraft, Otakar; 17.3.2000
ONK-3 Detekce karcinoidu pomocí preparátu OctreoScan
Papírková, Darja  -  Staníček, Jaroslav; 9.3.2000
ONK-4 Detekce karcinoidu pomocí preparátu OctreoScan
Papírková, Darja  -  Staníček, Jaroslav; 9.3.2000
ONK-6 Detekce karcinoidu pomocí preparátu OctreoScan
Ilievová, Miroslava  -  Papírková, Darja  -  Staníček, Jaroslav; 9.3.2000
ONK-2 Scintigrafické vyloučení hemagiomu a zobrazení meta karcinoidu a primárního ložiska
Bláha, František; 19.1.2000

 << ZPĚTCopyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software