KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-81 ze dne 26.06.2007
 

Generalizovaný karcinoid

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod:
U 66 leté ženy jsme scintigraficky prokázali vícečetná metastatická ložiska karcinoidu v játrech s primárním nádorem v tenkém střevě. 

Kazuistika:
66 letá pacientka s touto anamnézou: 
Kromě hypertensní nemoci bez jiných komorbidit.
Z anamnézy pacientky zjištěno, že posledních 6 let se u ní objevovala nárazová období zvracení v intervalu cca půl roku. V květnu 2006 byla hospitalizována na interním oddělení, kde byla kompletně vyšetřena bez průkazu organické příčiny obtíží. Pak 11. 12. 2006 byla nemocná se čtyřdenní anamnesou prolongovaného zvracení s iontovou dysbalancí se známkami dehydratace a bolestmi břicha přijata na metabolickou JIP interního oddělení, kde symptomatická terapie, rehydratace, suplementace iontové dysbalance, dál provedena vyšetření – gastroskopie, Rtg břicha, USG břicha s negativním nálezem. 
Na CT břicha byla popsána drobná ložiska s kalcifikací v jaterním parenchymu v S8 charakteru hemangiomu, další dvě ložiska v S2/3 a S4 s netypickým obrazem s nemožností oddiferencování drobných metastatických změn
Doporučeno vyšetření magnetickou rezonancí. Dne 15.12.2006 byla pacientka přeložena na gastroenterologické oddělení. Doplněno neurologické konzilium se suspekcí na cervikokraniální syndrom s výrazným omezením hybnosti C páteře, proto provedeno rtg C páteře, kde nález intervertebrální osteochondrózy C4-7. CT mozku bylo negativní.
V další diagnostice MR břicha s nálezem vícečetných drobných hypovaskulárních ložisek v játrech, která nemají charakter hemangiomů ani cyst, v dif. dg. nejpravděpodobnější hypovaskulární metastázy.
Provedena endosonografie s normálním nálezem vizualizovaných nitrobřišních orgánů. Gynekologické a urologické konzilium také negativní. Laboratorní odběry onkomarkerů CA 19-9, CEA a AFP v normě. Během hospitalizace pacientka zpočátku s intermitentní nauzeou, poslední 2 týdny bez zvracení. Na multidiciplinárním semináři rozhodnuto o doplnění kontrolní kolonoskopie, provedení scintigrafického vyšetření žaludku. Pacientka dne 5.1.2007 propuštěna kompenzována v dobrém stavu domů.
Dne 10.1.2007 provedeno na naší klinice scintigrafické vyšetření evakuace žaludku se závěrem: prodloužený poločas evakuace žaludku s patologicky zpomaleným vyprazdňováním.

Dne 11.1.2007 přijata na gastroenterologické oddělení k plánované kolonoskopii, která provedena 12.1.2007 s nálezem bez patologie. Od zvažované biopsie jater pod CT kontrolou upuštěno pro nevhodnost lokalizace ložiska. 
Od 29.1. do 4.2.2007 hospitalizována na chirurgickém oddělení, kdy proveden laparoskopický odběr vzorku z metastatického ložiska jater. Dle histologie se jednalo o karcinoid - sekundární maligní nádorová infiltrace
Zpětně na CT břicha popsáno suspektní primární ložisko na rozhraní jejuna a ilea.

12.2.-13.2.2007 scintigrafie Octreoscanem:
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii (rychlost posunu lehátka s pacientem 5 cm/min.) za 5 hod. (obr.1) a za 24 hod. (obr. 2), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve (obr.3, obr.4, obr.5) 24 hod. po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Je patrná fyziologická depozice radioaktivity v játrech (difuzně), slezině, v ledvinách a močovém měchýři. Dále pozorujeme nejméně dvě ložiska tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů ve ventrální a laterální části pravého jaterního laloku, dále zřejmě primární ložisko na rozhraní dolní a střední třetiny břicha těsně vpravo od střední čáry.


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu
/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu /


Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu
/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /


Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na okrouhlé ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku
/ Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na okrouhlé ložisko ve ventrální části pravého jaterního laloku /


Obr. č. 4: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na okrouhlé ložisko v laterální části pravého jaterního laloku
/ Obr. č. 4: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na okrouhlé ložisko v laterální části pravého jaterního laloku /


Obr. č. 5: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na oválné ložisko na rozhraní dolní a střední třetiny břicha těsně vpravo od střední čáry
/ Obr. č. 5: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na oválné ložisko na rozhraní dolní a střední třetiny břicha těsně vpravo od střední čáry /

Po Octreoscanu, kde nález ložiska ve střední čáře a sytící se ložiska i v oblasti jater, byla diagnóza uzavřena jako generalizovaný karcinoid tenkého střeva.
Odběr na hydroxyindoloctovou kyselinu bez patologické odchylky
Následně pacientka přijata na chirurgické oddělení dne 25.2.2007 k laparoskopické resekci karcinoidu tenkého střeva. Dne 26.2.2007 provedena operace bez komplikací (obr.6, obr.7, obr.8).


Obr. č. 6: Resekát karcinoidu tenkého střeva
/ Obr. č. 6: Resekát karcinoidu tenkého střeva /


Obr. č. 7: Resekát karcinoidu tenkého střeva
/ Obr. č. 7: Resekát karcinoidu tenkého střeva /


Obr. č. 8: Resekát karcinoidu tenkého střeva
/ Obr. č. 8: Resekát karcinoidu tenkého střeva /


Dle onkologa není indikace k systémové terapii vzhledem ke generalizaci bez projevů karcinoidového syndromu, doporučena jen symptomatická terapie a kontrola na onkologii za 3 měsíce.
Nyní pacientka navštěvuje pravidelně proktologickou ambulanci.

Poděkování:
Za spolupráci děkuji MUDr. Juliu Örhalmimu z Chirurgického oddělení a Proktologické ambulance Vítkovické nemocnice, a.s. v Ostravě.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.

kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

zobrazit předchozí kazuistiku

zobrazit následující kazuistiku

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software