KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-82 ze dne 10.08.2007
 

Scintigrafické zobrazení akumulace pentetreotidu v zanětlivém infiltrátu v místě jizvy po lobektomii pro bronchiální karcinoid

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

U 69leté pacientky byla zjištěna přítomnost bronchiálního karcinoidu v pravé bronchu kraniálně. Pacientka podstoupila horní pravostrannou lobektomii. Jednalo se bronchiální karcinoid. Operační přístup chirurg volil z laterální thorakotomie v mezižebří vpravo. Chirurg dále odstranil spádové lymfatické uzliny v oblasti plicního hilu vpravo. Následné histopatologické vyšetření vyloučilo přítomnost metastáz v těchto lymfatických uzlinách. 
Následoval podrobný staging onemocnění, v rámci kterého pacientka absolvovala scintigrafii somatostatinových receptorů s pentetreotidem (OctreoScan®). Zobrazilo se pásovité ložisko tkáně s vysokou koncentrací somatostatinových receptorů v mezižebří vpravo. Pro zvýšení senzitivity, specificity vyšetření a upřesnění prostorové lokalizace léze následovalo doplnění vyšetření o SPECT/CT. Jednalo se o zvýšenou akumulaci pentetreotidu na somatostatinové receptory na povrchu leukocytů v zánětlivém infiltrátu v místě jizvy po thorakotomii (4 týdny po operaci). 
Jinde scintigrafie neodhalila ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů na celotělovém scintigramu či na SPECT/CT hrudníku. 

Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem® doplněná o SPECT/CT
Na planární scintigrafii i na SPECT/CT hrudníku se vykreslilo pásovité ložisko patologický zvýšené akumulace 111In-pentetreotidu v oblasti mezižebří vpravo. Obdobný nález byl na kontrolní statické scintigrafii za 24 hodin. Nález svědčil pro zvýšenou akumulaci pentetreotidu na somatostatinové receptory leukocytů v zánětlivém infiltratu v místě jizvy po thorakotomii (4 týdny po operaci). 

Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem umožnila efektivně provést staging u pacientky po horní pravostranné lobektomii pro bronchiální karcinoid. Scintigrafie a SPECT/CT pásovité ložisko zvýšené akumulace pentetreotidu v místě jizvy po pravostranné thorakotomii. Jednalo se o zvýšenou akumulaci pentetreotidu na somatostatinové receptory na povrchu leukocytů v zánětlivém infiltrátu v místě jizvy po thorakotomii (4 týdny po operaci). 

SPECT/CT přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace léze v hrudní stěně vpravo. Scintigrafie s pentetreotidem vyloučila přítomnost metastáz karcinoidu. Nález na scintigrafii ovlivnil další strategii léčby pacientky.

 
Obr. 1.: Celotělová scintigrafie, zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Akumulace pentetreotidu v zánětlivém infiltrátu v jizvě po pravostranné thorakotomii (3 týdny po operaci).
 
/ Obr. 1.: Celotělová scintigrafie, zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka.
Akumulace pentetreotidu v zánětlivém infiltrátu v jizvě po pravostranné thorakotomii (3 týdny po operaci). /

 
Obr. 2.: Statická scintigrafie v přední projekci za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka. Akumulace pentetreotidu v zánětlivém infiltrátu v jizvě po pravostranné thorakotomii se zvýšila.

/ Obr. 2.: Statická scintigrafie v přední projekci za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka.
Akumulace pentetreotidu v zánětlivém infiltrátu v jizvě po pravostranné thorakotomii se zvýšila. /

 
Obr. 3.: SPECT hrudníku, koronární řez. Vpravo akumulace pentetreotidu v zánětlivém infiltrátu v jizvě po pravostranné thorakotomii.
 
/ Obr. 3.: SPECT hrudníku, koronární řez. Vpravo akumulace pentetreotidu v zánětlivém infiltrátu v jizvě po pravostranné thorakotomii. /


Obr. 4.: CT hrudníku, koronární řez.

/ Obr. 4.: CT hrudníku, koronární řez. /


Obr.5.: SPECT/CT hrudníku, fúze obrazů, koronární řez.

/ Obr.5.: SPECT/CT hrudníku, fúze obrazů, koronární řez. /

 
Obr. 6.: SPECT + CT + SPECT/CT hrudníku, fúze obrazů, koronární řezy.

/ Obr. 6.: SPECT + CT + SPECT/CT hrudníku, fúze obrazů, koronární řezy. /


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software