KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-89 ze dne 23.11.2007
 

Zobrazení ektopického gastrinomu v pyloru žaludku u pacienta
s recidivující vředovou chorobou gastroduodena pomocí
scintigrafie somatostatinových receptorů (OctreoScan®)


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

72letý pacient se po několik let léčil pro recidivující vředovou chorobu žaludku, která nepříliš dobře reagovala na konzervativní léčbu blokátory vodíkové pumpy. V poslední době došlo ke zhoršení obtíží. Při vyšetřeních byla zjištěna vysoká sérová hladina gastrinu a bylo pomýšleno na přítomnost gastrinomu v rámci (Zollinger-Elisonův syndrom). Morfologické zobrazovací metody jako UZ, CT, MR a endoskopické vyšetření se zaměřením na oblast dutiny břišní a hlavně pankreatu nenašli ložisko, které by odpovídalo hledanému gastrinomu. Následovala scintigrafie somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem (OctreoScan
®) s cílem odhalit hledaný gastrinom. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace nádorové léze doplněna o emisní tomografii SPECT. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Helix (Elscint) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV) a funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta. Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xpert-Pro (Elscint). Scintigrafie odhalila drobné ložisko (průměr 12 mm) tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v epigastriu vpravo, 3 cm od střední čáry těsně pod dolním okrajem jater. Jednalo se hledaný gastrinom, který ovšem nebyl umístěn v pankreatu, ale v ektopickém uložení v pyloru žaludku. Toto bylo potvrzenou i následnou revizí CT snímku, kde na základě scintigrafického nálezu, podařilo najít korelující ložisko vysoké opacifikace v pyloru žaludku. Pacient podstoupil chirurgickou extirpaci kulovitého ložiska z pyloru žaludku. Histologicky šlo o adenom vycházející z D buněk Langerhansových ostrůvků, tj. gastrinom. 


Vyšetření


Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem
®
Na celotělové scintigrafii za 4 hodiny po aplikaci se vykreslilo v dutině břišní drobné okrouhlé ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů, které se promítá 3 cm od střední čáry pod dolní okraj levého laloku jater. Ložisko bylo patrné pouze v přední projekci. Na SPECT toto ložisko bylo dobře ohraničené, jeho průměr byl 12 mm. V oblasti pankreasu nebylo zastiženo ložisko patologické akumulace radiofarmaka. Závěr: v.s. ektopický gastrinom. 


Závěr

Scintigrafie s 111In-pentetreotidem umožnila efektivně detekovat ektopický gastrinom v pyloru žaludku u pacienta s recidivující vředovou chorobou a Zollinger-Ellisonovým syndromem. SPECT významně přispěl ke zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace ektopického gastrinomu. Nález na scintigrafii ovlivnil další strategii léčby pacienta a zkrátil dobu diagnostického procesu. 


Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka

/ Obr. 1. Celotělová scintigrafie s 111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední a zadní projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka. Ektopický gastrinom v pyloru žaludku /


Obr. 2. SPECT dutiny břišní. Ektopický gastrinom v pyloru žaludku

/ Obr. 2. SPECT dutiny břišní. Ektopický gastrinom v pyloru žaludku /

 

Obr. 3. SPECT dutiny břišní, koronární řez

/ Obr. 3. SPECT dutiny břišní, koronární řez /

Obr. 4. SPECT dutiny břišní, sagitální řez

/ Obr. 4. SPECT dutiny břišní, sagitální řez /Obr. 5. SPECT dutiny břišní, transversální řez

/ Obr. 5. SPECT dutiny břišní, transversální řez /

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software