KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-90 ze dne 18.01.2008
 

Octreoscan – karcinoid ilea a céka (3) – stav po operaci

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika: 

Kazuistika pacienta byla opakovaně uvedena a to ONK-75 a ONK-80

U 57 nemocného byl pomocí ultrasonografie, CT a histologického vyšetření bioptických vzorků získaných při kolonoskopii zjištěn karcinoid ilea a céka, se suspektními metastázami do jater – celkově 5 ložisek (zjištěnými pomocí CT a vizuálně peroperačně, avšak neověřenými biopticky).


Scintigrafické vyšetření Octreoscanem (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) (obr.1, obr.2, obr.3) potvrdilo přítomnost velkého nádorového ložiska v pravé polovině břicha. Jinde jsme metastázy nezjistili. 

 

Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu/Obr.č.2: SPECT břicha 5 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.2: SPECT břicha 5 hod. po aplikaci OctreoScanu
Horní 2 řady: transverzální řezy, Třetí řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy/Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/


Po dokončení stagingu byla provedena laparoskopicky asistovaná pravostranná hemikolektomie a resekce terminálního ilea. Játra s třemi viditelnými metastázami vel. 2-10 mm v pravém i levém laloku. V mezikolu je patrná velká metastáza o průměru asi 7 cm zasahující až přes mediální čáru směrem doleva, jedná se o rozsáhlý konvolut metastázy, tumoru a infiltrovaného terminálního ilea. Celý konvolut má průměr větší než 10 cm. Metastáza a tumor infiltruje i retroperitoneum. Karcinoid nalezen v oblasti Bauhinské chlopně. Nelze vyloučit ani progresi z pahýlu appendixu (pacient po appendektomii). Dle klasifikace TNM: pT3 pN2 M1. 

Přesně 1 rok po této provedené operaci k nám byl pacient odeslán znovu a to onkologem, jenž uvádí jako indikaci k scintigrafickému vyšetření zjištění tkáně s patologicky zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů před zahájením somatostatinové terapie.


Scintigrafické vyšetření Octreoscanem (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) (obr.4, obr.5) po operaci již nezjišťuje přítomnost ložiska primárního tumoru. Nejsou opětně viditelné ani jaterní metastázy. Tedy i nadále je zřejmě falešná negativita v oblasti jater, kde byly dříve jaterní metastázy objeveny.

Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu/
Obr.č.5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.

kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software