KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-43 ze dne 30.06.2005
 

111In-OctreoScan v diagnostice karcinoidu

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 43 let.

Pacient s M. Crohn, po resekčních operacích pro ileus při stenóze střeva přichází pro polymorfní potíže charakteru atak palpitací, slabosti, tremoru, návalů pocení, dušnosti, kolísání TK, průjmové potíže či tachykardii však neudává.

Z rodinné anamnézy: matka ca mammy, otec zemřel na ca slinivky břišní, bratr se léčí s DM.


Z osobní anamnézy: léčen pro m. Crohn, stp. resekčních operacích pro ileus a subileus při stenóze střeva, recidivující ataky fibrilace síní, stp. el. kardioversích, medikuje propafenon.


Objektivně: eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, normostenický habitus, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg. 60/min, TK 120/70 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie.

Laboratorně: při základním vyšetření vše v normě, TSH, fT4 rovněž, elevace 5-OH indoloctové kyseliny v moči (o 50% nad normál).

Z vyšetřovacího programu: RTG plic bez patologie, ekg-normální křivka, sono štítnice bez ložisek.

Vzhledem k pozitivitě močového nálezu a obtěžujícím potížím u mladého pacienta doplněno vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In-OctreoScan, kde je při použití metody SPECT patrna zřetelná ložisková depozice radiofarmaka v oblasti pravého laloku jaterního o rozměrech cca 6x4cmm (viz obr.) a to jak za 24, tak i 48 hodin po aplikaci. Vyšetření prováděno po aplikaci 185 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x512, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par.

Jde tedy o zcela zřetelné zobrazení somatostatinových receptorů v oblasti jater. Na základě tohoto nálezu doplněna CT, která není zcela průkazná. Vzhledem k výše uvedenému však endokrinologem vyjádřeno podezření na diagnosu karcinoidu a pacient odeslán na pracoviště vyššího typu.


Závěr: Z výše uvedeného vyplývá přínos scintigrafického vyšetření pomocí 111In-OctreoScan při diagnostice gastro-entero-pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinoidů pomocí zobrazení somatostatinových receptorů a důležitost provádění metody SPECT. Na planárních snímcích v AP a PA projekci byl totiž ložiskový nález skryt ve fyziologické akumulaci v oblasti ledvin.


Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně.  
Obr. 1 - klikněte pro zvětšení Obr. 2 - klikněte pro zvětšení
Obr. 1:
Celotělová scintigrafie pomocí 111In-OctreoScan
za 24 a 48 hodin po aplikaci radiofarmaka
Obr. 2:
Scintigrafie 111In-OctreoScan metodou SPECT
s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka s ložiskovou depozicí radiofarmaka
v játrech.

 

Obr. 3 - klikněte pro zvětšení Obr. 4 - klikněte pro zvětšení
Obr. 3:
Zobrazení metodou 3D s fyziologickou akumulací
v ledvinách, slezině, patologickou pak játrech.
Obr. 4:
Zobrazení metodou maximum pixel raytrace
s fyziologickou akumulací v ledvinách, slezině, patologickou pak játrech.

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software