KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-44 ze dne 30.06.2005
 

Metastatické postižení jater při kolorektálním karcinomu
detekované pomocí 99mTc CEA-Scan


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 73 let.

Pacient po pravostranné hemikolektomii pro ca před rokem, s elevací karcinoembryonálního antigenu a CA 19-9, k nám odeslána s podezřením na metastatický rozsev při základním onemocnění.

Z rodinné anamnézy: bez sledovaných chorob.

Z osobní anamnézy: stp. pravostranné hemikolektomii pro ca před rokem, stp. infarktu myokardu před lety, ICHS, hypertenze.

Objektivně: eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg. 75/min, TK 170/90 torr, břicho-bez hmatné resistence, hepar v oblouku, další bez pozoruhodností, p. r. bez zřejmé patologie.

Laboratorně: sedimentace 35/50, nižší Hb, ery, vyšší kreatitnin a K, hypertriglyceridémie, hraniční AST, ALT, GMT,  CEA 14,9 ng/ml,CA 19-9 50,1.

Z vyšetřovacího programu: RTG plic bez patologie, ekg-nespecifické reolarizační změny, sono jater-bez typických ložisek, koloskopie negativní, 
Poté doplněno scintigrafické vyšetření pomocí 99mTc CEA-Scan (imunoscintigrafie pomocí fragmentů monoklonální protilátky anti-CEA) metodou „whole body“, SPECT za 4 a 24 hodin, kde při planárním vyšetření prokazujeme nevýraznou patologickou ložiskovou depozici radiofarmaka v oblasti jater (v PA projekci), avšak po provedení vyšetření metodou SPECT patrno vcelku jednoznačné ložiskové nahromadění radiofarmaka v oblasti jater či podjaterní krajiny vpravo, což je nález susp. z metastatického postižení jater či podjaterní krajiny.
Vyšetření prováděno po aplikaci 740 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x768, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 128x128, kolimátor LEHR-Par.

Následně provedená CT jater popisuje metastázu dolního okraje pravého laloku jaterního, což jen potvrzuje námi vyjádřené podezření.Závěr: Z výše uvedeného plyne přínos 99mTc CEA-Scan při detekci recidivy či metastáz karcinomu tlustého střeva a rekta ve spojitosti se zvýšenými hladinami sérového CEA jako doplňku ostatních neinvazivních metod. Navíc patrný přínos vyšetření metodou SPECT, kde zachyceno ložisko nejednoznačně diagnostikovatelné planárními snímky. Pacient pak předán do péče chirurgů, kde provedena resekce metastázy.

Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně.  
Obr. 1 - klikněte pro zvětšení Obr. 2 - klikněte pro zvětšení
Obr. 1:
Celotělová scintigrafie pomocí 99mTc CEA-Scan za 4 a 24 hodin po aplikaci s ložiskovou depozicí farmaka v oblasti jater v PA projekci. 
Obr. 2:
Scintigrafie pomocí
99mTc CEA-Scan metodou SPECT za 24 hodin s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s ložiskovou depozicí v oblasti jater či podjaterní krajiny vpravo.

 

Obr. 3 - klikněte pro zvětšení Obr. 4 - klikněte pro zvětšení
Obr. 3:
3D zobrazení depozice radiofarmaka fyziologicky v ledvinách a patologicky v játrech.
Obr. 4:
Zobrazení metodou maximum pixel raytrace s ložiskovou depozicí v játrech.

 

Obr. 5 - klikněte pro zvětšení

Obr. 5:
Scintigrafie pomocí 99mTc CEA-Scan metodou SPECT
 za 24 hodin s následnou rekontrukcí v rovině koronální
s ložiskovou depozicí v oblasti jater či podjaterní krajiny vpravo.

 

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software