KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-45 ze dne 30.06.2005
 

Relaps onemocnění při rektálním karcinomu
detekovaný pomocí 99mTc CEA-Scan


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Muž, 67 let.

Pacient po resekci rekta pro adenokarcinom před 3 lety, po následné radiochemoterapii a resekci metastázy v játrech přichází pro suspektní relaps základního onemocnění.

Z rodinné anamnézy: bezvýznamná stran sledovaných chorob.

Z osobní anamnézy: adenoca recti pT3N2MO G2, stp. resekci před 3 lety, stp. radiochemoterapii FUFA Mayo – 6 serií, stp. radioterapii na oblast malé pánve, stp. resekci meta ad heparem se zavedením portu do a. hepatica, DM na dietě a PAD (Diaprel).

Objektivně: normostenický habitus, eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg. 70/min, TK 120/80 torr, břicho-bez hmatné resistence, hepar v oblouku, slezina nenaráží, jizva po DSL klidná, p. r. bez zřejmé patologie.

Laboratorně: sedimentace 40/hod, nižší Hb, ery, Ht, AST, ALT, ALP, GMT v normě, glykémie 9,7, ostatní hodnoty základního laboratorního vyšetření v normě, moč+sed. v normě, CEA 10,1 ug/l,CA 19-9 6,7 U/ml.

Z vyšetřovacího programu: RTG plic bez patologie, ekg-normální typ křivky, USG abd. - viditelná část jaterního parenchymu bez zřetelných ložisek, kontrolní CT jater objednáno.

Při scintigrafickém vyšetření pomocí 99mTc CEA-Scan (imunoscintigrafie pomocí fragmentů monoklonální protilátky anti-CEA) metodou „whole body“, SPECT za 4 a 24 hodin, u planárního vyšetření neprokazujeme patologickou ložiskovou depozici radiofarmaka, avšak po provedení vyšetření metodou SPECT patrno již za 4 hodiny vcelku jednoznačné ložiskové nahromadění radiofarmaka v oblasti rekta, poněkud zvýšená akumulace pak ve střední části vzestupného tračníku a v podjaterní krajině. Za 24 hodin pak dochází ke zvýraznění nálezu v oblasti colon ascendens ve stejných lokalizacích, jako při snímkování předchozího dne, což je nález susp. z relapsu základního onemocnění. 
Vyšetření prováděno po aplikaci 740 MBq, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy. Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: whole body - matrix 256x768, planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 128x128, kolimátor LEHR-Par.

Následně provedená CT potvrzuje scintigrafický nález jak v oblasti rekta, tak i v colon ascendens (v místě jaterního ohbí nález nepřesvědčivý).Závěr: Z výše uvedeného plyne přínos 99mTc CEA-Scan při detekci recidivy či metastáz karcinomu tlustého střeva a rekta ve spojitosti se zvýšenými hladinami sérového CEA jako doplňku ostatních neinvazivních metod. Navíc patrný přínos vyšetření metodou SPECT, kde zachyceno ložisko nediagnostikovatelné planárními snímky. Pacient ponechán v péči onkologů, zvažuje se zásah chirurgický.Kliknutím na obrázek se otevře zvětšený v novém okně.  
Obr. 1 - klikněte pro zvětšení Obr. 2 - klikněte pro zvětšení
Obr. 1:
Celotělová scintigrafie pomocí 99mTc CEA-Scan za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka.
Obr. 2:
Scintigrafie pomocí 99mTc CEA-Scan metodou SPECT za 4 hodiny s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti rekta.

 

Obr. 3 - klikněte pro zvětšení Obr. 4 - klikněte pro zvětšení
Obr. 3:
Scintigrafie pomocí 99mTc CEA-Scan metodou SPECT za 24 hodiny s následnou rekontrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s ložiskovou depozicí radiofarmaka v oblasti vzestupného tračníku.
Obr. 4:
3D zobrazení depozice radiofarmaka fyziologicky v ledvinách a patologicky v oblasti vzestupného tračníku.

 

Obr. 5 - klikněte pro zvětšení

Obr. 5:
Zobrazení metodou maximum pixel raytrace
s fyziologickou akumulací v játrech, slezině a ledvinách,
patologickou pak ve vzestupném tračníku.

 


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software