Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Neuroendokrinní tumor antra žaludku

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika: 
Dnes 68letá žena s neuroendokrinním tumorem G1 antra žaludku. Před šesti roky provedena operace, CT plic, břicha a pánve negativní, pooperačně vyšší hladina chromograninu A v séru. 
Pacientka byla před šesti roky pooperačně scintigraficky vyšetřena, onkolog ji odeslal k vyloučení diseminace procesu.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí tomografické scintilační kamery Symbia S firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha za 4 a 24 hod. (obr. 1-8)


Obr.č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 (vpravo) hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 (vpravo) hod. po aplikaci OctreoScanu.Obr. č. 3: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v břiše ve střední čáře.

/ Obr. č. 3: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v břiše ve střední čáře. / Obr. č. 4: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v břiše ve střední čáře.

/ Obr. č. 4: SPECT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v břiše ve střední čáře. / Obr. č. 5: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko vlevo od střední čáry v blízkosti sleziny (horního pólu levé ledviny).

/ Obr. č. 5: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko vlevo od střední čáry v blízkosti sleziny (horního pólu levé ledviny). / Obr. č. 6: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko vlevo od střední čáry v blízkosti sleziny (horního pólu levé ledviny).

/ Obr. č. 6: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko vlevo od střední čáry v blízkosti sleziny (horního pólu levé ledviny). / Obr. č. 7: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v břiše ve střední čáře.

/ Obr. č. 7: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v břiše ve střední čáře. / Obr. č. 8: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v břiše ve střední čáře.

/ Obr. č. 8: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v břiše ve střední čáře. /Závěr: zobrazena dvě ložiska vyšší hustoty somatostatinových receptorů v oblasti břicha – jedno ve střední čáře, druhé vlevo od střední čáry v blízkosti sleziny (horního pólu levé ledviny). 

Byla nasazena terapie somatostatinovými analogy, která byla za čtyři roky přerušena pro remisi onemocnění. 
Postupně však vzestupný trend hladiny chromograninu A v séru.

Za šest let po prvním vyšetření byla nemocná odeslána onkoložkou ke kontrole. 

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku a břicha doplněnou o CT za 4 a 24 hod. (obr. 9-11).Obr. č. 9: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 (vpravo) hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 9: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 (vpravo) hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 11: Fúze SPECT/CT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 11: Fúze SPECT/CT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Závěr: nepozorujeme žádná ložiska patologické akumulace radioaktivity, která by svědčila pro přítomnost tumorózních lézí se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů. Oproti vyšetření před šesti roky již nepozorujeme dva okrsky v oblasti břicha.

Závěr:
Zprvu pozitivní scintigrafický pooperační nález je šest let po prvním vyšetření negativní.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz