Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Progrese metastáz karcinoidu ilea

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod:

Jak bylo popsáno v kazuistice ONK-17, u tehdy 60 leté nemocné byly zjištěny mnohočetné metastázy karcinoidu ilea, ale Octreoscanem byla prokázána pouze jedna jaterní metastáza. Nyní ukazujeme progresi metastáz především na scintigramech Octreoscanem.

Kazuistika:

Na podrobné anamnestické a laboratorní údaje s přehledem provedených vyšetření odkazuji na kazuistiku ONK-17.

Průběh onemocnění a souhrn vyšetření od dubna 2001:
Od poloviny roku 2001 pro zvyšování hodnot 5-HIOK byla u nemocné zahájena terapie Sandostatinem LAR 20 mg v intervalu 1x za 4 týdny. Od té doby probíhají čtvrtletní ambulantní kontroly s předpisem Sandostatinu LAR 20 mg a kontroly laboratorní, sonografické a CT břicha v půlročních intervalech.
V/2002: arteriografie: a. hepatica, - nejsou zřetelné větve pro levý jaterní lalok, nezobrazuje se patolog. vaskularizace; a. mesenterica sup. – pravidelné větvení, nejsou patrné větve, které by se podílely na zásobení jater; a. gastroduodenalis sup. – normální, bez anomálií zásobení.
V/2003: CT břicha: známé ložisko metastázy v lobus caudatus jater
IX/2003: 5-HIOK 162, střídání podávání Sandostatinu v intervalu 3 a 4 týdnů.
III/2004: 5-HIOK 183.
VI/2004: chromogranin A 68,2, 5-HIOK 210, nález v lymfatických uzlinách v retroperitoneu, uvažováno o chirurg. debulking, chemoterapii, interval Sandostatinu co 3 týdny.
XI/2004: sonografie jater, nadklíčků a krku: v jaterním laloku je okrouhlé hypoechogenní ložisko průměru 3 cm, ve středním hypogastriu je oválné, ostře konturované, hypoechogenní ložisko velikosti 4,5x5 cm, v oblasti levého nadklíčku nehomogenní uzlovité ložisko velikosti 3x2x1,5 cm, podél kývače vlevo ojedinělá uzlina průměru 11 mm, v pravém nadklíčku četnější uzliny velikosti do 10 mm.
XI/2004: rtg srdce a plic: nález negativní.
XII/2004: v oblasti levého nadklíčku provedena exstirpace uzliny 3x2x1,5 cm, histologicky metastáza karcinoidu s průnikem přes pouzdro uzliny do měkkých tkání.
I/2005: 5-HIOK 350, chromogranin A zvýšen na 160.


Scintigrafické zobrazení:

I/05 scintigrafie Octreoscanem:
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 5 hod. (viz obrázek č.1), za 24 hod. (viz obrázek č.2) a navíc cílenou tomografickou scintigrafii břicha (viz obrázek č.3) po i.v. podání 110 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Je patrná jednak fyziologická depozice radioaktivity ve slezině, ledvinách (v ledvinách výraznější), močovém měchýři a difuzně v játrech. V mediální části pravého jaterního laloku (levý lalok je resekován) je patrné jedno patologické ložisko, další je v dorzální části pánve (podle dalších vyšetření zřejmě v retroperitoneu), v levém nadklíčku a několik málo výrazných ložisek v hrudníku, které se promítají do středních plicních polí a do levého dolního plicního pole.

Obr.č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci
 
/Obr.č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci
5 hod. po aplikaci OctreoScanu/
 
/Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci
24 hod. po aplikaci OctreoScanu/Obr.č.3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.  Horní řada: transverzální řezy,
střední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy/


 
 
 
Přes progresi metastáz karcinoidu ilea je pacientka v poměrně dobrém stavu, váhově stabilizovaná při dobré chuti k jídlu, s průjmy 3-4x denně, zřídka se vyskytuje flush.


Diskuse a závěr:

Scintigrafické vyšetření Octreoscanem potvrdilo přítomnost mnohočetných metastáz karcinoidu ilea v mediální části pravého jaterního laloku, retroperitoneu, levém nadklíčku, v hrudníku (v plicích?). Tentokrát již vymizela diskrepance mezi výsledkem scintigrafického vyšetření a dalších vyšetřovacích metod (CT, arteriografie, sonografie). Naopak jsme scintigraficky prokázali metastázy v hrudníku, které nebyly zachyceny jinými vyšetřeními.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz