KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-231 ze dne 03.05.2016
 

Karcinoid ilea a céka s metastázou v játrech a uzlinách


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

69letá žena.
NO: Pacientka prodělala laparoskopickou cholecystektomii pro mnohočetnou cholecystolithiasu. Během výkonu nález kulovitého bělavého tumoru velikosti cca 1,5 cm v S 2/3 segmentu jater, který z diagnostických důvodů exstirpován. Histologicky jde o metastázu karcinoidu.
CT vyšetření břicha a pánve: Játra nezvětšena, nativně denzity 57 HU, postkontrastně 105 HU, drobná polokulovitá hypodenzita na ventrální kontuře levého laloku v.s. jizva po resekci TU. Nehomogenní sycení v S4 při interlobární fissuře. Portální řečiště bez dilatace. Žlučovody jsou jemné, st.p. CHCE. Pankreas lobulární struktury, bez ložiskových změn denzity, bez známek patologického enhancement. Slezina nezvětšena, bez ložiskových změn denzity nativně či postkontrastně, akcesorní slezinka vel. 6 mm. Nadledviny jsou gracilní, bez ložiskových změn. Ledviny ve správné výši, přiměřeného tvaru a velikosti. Vlevo v dolním pólu nativně hyperdenzní ložisko vel. 10 mm, denzity 130 HU, které se postkontrastně maskuje. Drobné korové cysty do velikosti 10 mm. Vývodné cesty močové jsou gracilní. Močový měchýř bez zjevných nástěnných změn.
TU infiltrace terminálního ilea a céka v délce cca 12 cm, stěna nepravidelně zesílená, postkontrastně se sytící, místy zesílená až na 16 mm, patrná cirkulární stenoza lumina s prestenotickou dilatací tenkých kliček, lumen rozšířen na 5 cm. Postižení mezenteriálních LU, četné meta LU, největší ventrálně vel. 26 mm. Tračník kolabován. Paraaortokaválně větší LU do 9 mm v příčné ose. Degenerativní změny zachycené části osového skeletu, osteoporóza. Závěr: St.p. extirpaci neuroendokrinného TU levého laloku jater, v lůžku pooperační fibrózní změny. Patrné nespecifické nehomogenní sycení v S4 jater při interlobární fissuře. TU infiltrace terminálního ilea až céka s prestenotickou dilatací střevních kliček. Meta postižení regionálních LU v mezenteriu (obr. 1, 2)

Obr. č. 1: CT břicha a pánve, řez sagitální.

/ Obr. č. 1: CT břicha a pánve, řez sagitální. /


Obr. č. 2: CT břicha a pánve, řez transverzální.

/ Obr. č. 2: CT břicha a pánve, řez transverzální.

Nemocná byla chirurgem odeslána ke scintigrafickému vyšetření.
Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Po příslušné přípravě jsme provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 3) a za 24 hod. (obr. 4), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku a břicha kombinovanou s CT za 4 hodiny (obr. 3) a za 24 hodin (obr. 4-12)


Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v pravém mesogastriu. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v pravém mesogastriu. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. Řez transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. Řez transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. Řez transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. Řez transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez transverzální. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez transverzální. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 8: Low dose CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez transverzální. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 8: Low dose CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez transverzální. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez sagitální. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez sagitální. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 10: Low dose CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez sagitální. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 10: Low dose CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez sagitální. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 11: Fúze obrazů SPECT a CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 12: Low dose CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 12: Low dose CT. Ložisko v pravém mesogastriu. Řez koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Dochází k fyziologické depozici radioaktivity ve slezině, v obou ledvinách, játrech, močovém měchýři, jen lehce ve střevech. Dále jsou za 4 a 24 hod. patrná dvě splývající patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v pravém mesogastriu promítající se do střev.
Závěr: dvě splývající patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v pravém mesogastriu promítající se do střev. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, v tomto případě jde zřejmě o primární tumor, karcinoid.
Lokalizací odpovídá nálezu na CT.

Závěr:
U nemocné bylo vyšetřením Octreoscanem potvrzeno nádorové ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů ve střevech promítající se do pravého mesogastria. V játrech nebylo žádné ložisko zachyceno. 

Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, martin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software