KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-233 ze dne 03.05.2016
 

Generalizovaný karcinoid do skeletu a jater


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:
55letý muž, u něhož byl diagnostikován neuroendokrinní nádor.
Byla provedena tato vyšetření:
CT břicha: mnohočetná ložiska velikosti do 45 mm, neostře ohraničená.
Gastroskopie: inkompetence kardie, bez esofagitidy.
Kolonoskopie: hemoroidy, jinak bez nálezu.
Rtg plic: fyziologický nález.
Biopsie jater pod USG kontrolou – histologický nález: v proužcích jaterní tkáně neuroendokrinní tumor grade I-II (atypický karcinoid dle staré nomenklatury), mitotická aktivita 2 mitózy/pole, imunohistologie: CK7, CAM5,2, chromogranin, synaptophysin, CD 56 - pozitivní, CK20, CEA negativní, proliferační aktivita Ki 67 20% - neuroendokrinní tumor.
PET/CT: hypermetabolismus glukozy ve vícečetných ložiscích jater (v obou lalocích velikosti 33 mm SUV 9,7) a skeletu (ve všech oddílech páteře, v humeru, sternu, pánvi, femurech SUV 6,0). K primárnímu tumoru se nelze vyjádřit.

Pacient byl onkoložkou odeslán ke scintigrafickému vyšetření (pátráno po primárním tumoru).

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Po příslušné přípravě jsme provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 2), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku, břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 hodiny (obr. 1) a za 24 hodin (obr. 3)
Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska ve skeletu – ve sternu a obratli.

/ Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Zaměřeno na ložiska ve skeletu – ve sternu a obratli. /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Dvojí modulace scintigrafických obrazů.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Dvojí modulace scintigrafických obrazů. / Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku. Řez transverzální, sagitální a koronární. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku. Řez transverzální, sagitální a koronární.
Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Dochází k fyziologické depozici radioaktivity ve slezině, v obou ledvinách, játrech, močovém měchýři, ve střevech. Dále jsou za 4 a 24 hod. patrná mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v kostech – v hrudní, bederní páteři, sternu, pánvi, pažních kostech, pravé stehenní kosti, žebrech, jedno ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku. 
Závěr: mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v kostech – v hrudní, bederní páteři, sternu, pánvi, pažních kostech, pravé stehenní kosti, žebrech, jedno ložisko v dorzální části pravého jaterního laloku. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, v tomto případě jde o metastázy neuroendokrinního tumoru s nejasným primárním zdrojem.

Závěr:
U pacienta byla vyšetřením Octreoscanem potvrzena generalizace neuroendokrinního nádoru do skeletu a jater bez jasného průkazu primárního tumoru.

Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software