KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-234 ze dne 26.05.2016
 

Karcinoid ileocekální s jaterními metastázami


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

U 65leté ženy byl v červenci 2011 proveden operační zákrok – pravostranná hemikolektomie s tumorem v ileocekální oblasti, odstranění jaterní metastázy v segmentu VI. Metastázy v jaterních segmentech IV a VII (dle USG) nebyly odstraněny. Aplikována Au zrna. Histologicky: karcinoid. 
Pooperační CT břicha: játra nezvětšená, vpravo v segmentu S4 patrné drobné hypodenzní ložisko vel. do 5 mm, obdobné ložisko v S7 dorzálně vel. 6-7 mm. Další hypodenzní ložisko subkapsulárně v S5. V S6 hypodenzní okrsek vel. 20x20x37 mm - zřejmě pooper. změny po metastasektomii, kaudálněji v S6 další drobný hypodenzní okrsek vel. do 8 mm. Stav po implantaci Au markerů do jater. V mesenteriu vpravo dvě kulovité uzliny vel. 12 a 15 mm, dále několik oválných uzlin paraaortokaválně do 10 mm. Závěr: stav po metastasektomii v S6 jater - pooper. změny, dále několik drobných ložisek - vzhledem k dg susp. meta, stav po implantaci Au zrn. Dvě kulovité LU v pravém mesenteriu, několik oválných uzlin paraaortokaválně.

Na onkologické klinice provedeno pomocí CyberKnife zevní ozáření jaterních metastáz v segmentech S4, S5 a S7. Ložisko v S6 pod rozlišovací schopností.
Po zevní radioterapii (RT) vyšetření MR: regrese ložisek, ložisko S4 vlevo-vs. hemangiom.
Za tři měsíce po první zevní RT připravena k dalšímu ozáření CyberKnife nového suspektního ložiska v jaterním segmentu S4. Od ozáření však upuštěno, protože při plánovacím CT vyšetření před RT ložisko jeví známky hemangiomu.

Pozdější vyš. MR: mnohočetná hypervaskularizovaná ložiska v játrech.

Nemocná byla v květnu 2015 odeslána onkologem ke scintigrafickému vyšetření s dg generalizovaný karcinoid s mnohočetnými jaterními metastázami.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Provedli jsme pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 2), navíc cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha kombinovanou s CT za 4 hodiny (obr. 1) a za 24 hodin (obr. 2)
Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Nahoře vpravo zaměřeno na ložisko ve ventrální části jater na rozhraní pravého a levého laloku. Dole vpravo zaměřeno na pravou ledvinu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Nahoře vpravo zaměřeno na ložisko ve ventrální části jater na rozhraní pravého a levého laloku. Dole vpravo zaměřeno na pravou ledvinu. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Nahoře vpravo zaměřeno na ložisko ve ventrální části jater na rozhraní pravého a levého laloku. Dole vpravo zaměřeno na levou část příčného tračníku.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Nahoře vpravo zaměřeno na ložisko ve ventrální části jater na rozhraní pravého a levého laloku. Dole vpravo zaměřeno na levou část příčného tračníku. / Prokázali jsme solitární patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity ve ventrální části jater na rozhraní pravého a levého laloku. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů. Jde o metastázu neuroendokrinního nádoru. 

Závěr:

Po odstranění karcinoidu v ileocekální oblasti, exstirpaci jedné jaterní metastázy a zevním ozáření tří jaterních metastáz scintigraficky prokazujeme solitární jaterní metastázu na rozhraní pravého a levého jaterního laloku. Pokud jsou přítomny další jaterní metastázy, ty nebyly scintigraficky zobrazeny. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software